دوره 4، شماره 2، 1386

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

نظام‌های ملی مدیریت اطلاعات HIV/AIDS در کشورهای منتخب و ارائه‌ی الگویی برای ایران شماره صفحه: 153~166
محترم نعمت‌اللهي , نادر خالصي , حميد مقدسي , مهرداد عسکريان , پروين افسر کازروني
چکیده (361 مشاهده)     |     متن کامل PDF (178 دریافت)     |     XML
مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس الگوی تعالی بالدریج: 1386 شماره صفحه: 167~174
محمدرضا ملکي , اميراشکان نصيري‌پور , سارا آقابابا
چکیده (398 مشاهده)     |     متن کامل PDF (180 دریافت)     |     XML
تحلیل ساختار و محتوای وب‌‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی منتخب کشور سال 1386 شماره صفحه: 175~184
غلامرضا مرادي , مريم احمدي , عليرضا ظهور , فربد عبادي فردآذر , محمدرضا صابري
چکیده (331 مشاهده)     |     متن کامل PDF (138 دریافت)     |     XML
توزیع آماری رشد موضوعات علوم پزشكی در طول زمان: تحلیل همبستگی بین توسعه‌ی MeSH و رشد Medline شماره صفحه: 185~192
محمد توکلي زاده راوري
چکیده (309 مشاهده)     |     متن کامل PDF (126 دریافت)     |     XML
بررسی دیدگاه کارکنان پرستاری در مورد اثرات سیستم رایانه‌ای اطلاعات بیمارستانی بر فرآیند مراقبتی شماره صفحه: 193~202
مهدی كاهویی , محسن سلیمانی , سهیلا قضوی , سیف ا... اعلایی
چکیده (511 مشاهده)     |     متن کامل PDF (203 دریافت)     |     XML
خروجی Really Simple Syndication Feed و توجه کتابداران و اطلاع‌رسانان به كاركردهای آن شماره صفحه: 203~214
صديقه محمد اسماعيل , سيد جواد قاضي ميرسعيد
چکیده (323 مشاهده)     |     متن کامل PDF (171 دریافت)     |     XML
سلامت عمومی و استرس شغلی در كاركنان بخش مدارك پزشکی شاغل در بیمارستان‌های استان مازندران شماره صفحه: 215~222
آذر كبيرزاده , بنيامين محسني ساروي , زليخا اصغري , ابراهيم باقريان فرح‌آبادي , رحيم باقرزاده لداري
چکیده (425 مشاهده)     |     متن کامل PDF (165 دریافت)     |     XML
ایمنی كتابخانه‌های وابسته به سازمان آستان قدس رضوی از دیدگاه مسؤولان شماره صفحه: 223~230
احمد شعباني , سيد عباس مرجاني
چکیده (309 مشاهده)     |     متن کامل PDF (123 دریافت)     |     XML
نیاز اطلاع‌‌یابی دانشجویان ترم اول و آخر دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی شماره صفحه: 231~237
فريبا رخش , فريده موحدي
چکیده (308 مشاهده)     |     متن کامل PDF (150 دریافت)     |     XML
کاربرد مدیریت دانش در کد گذاری بالینی در سازمان‌های مراقبت بهداشتی شماره صفحه: 239~248
مهتاب کرمي , زکيه پيري
چکیده (496 مشاهده)     |     متن کامل PDF (211 دریافت)     |     XML

گزارش ویژه

جایزه‌ی ملی کانادا برای انفورماتیک سلامت شماره صفحه: 249~250
محمد حسين يارمحمديان
no abstract     |     متن کامل PDF (138 دریافت)     |     XML