دوره 16، شماره 5، 1398 (شماره پیاپی 69)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (244 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

شاخص تداوم استناد سالیانه: یک شاخص پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد پژوهشگران سلامت شماره صفحه: 210-213
حسن اشرفی ريزی
چکیده (335 مشاهده)     |     متن کامل PDF (149 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی در سرعین شماره صفحه: 214-221
قاسم زارعی , حافظ زارعی
چکیده (353 مشاهده)     |     متن کامل PDF (138 دریافت)     |     XML
کارایی و بهره‌وری مخارج دولت در بخش سلامت ایران و کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا شماره صفحه: 222-228
مرضیه عزیزی مبصر , رضا رضایتمند , فرزانه محمدی
چکیده (351 مشاهده)     |     متن کامل PDF (178 دریافت)     |     XML
ترسیم و تحلیل نقشه علم‌نگاشتی برون‌دادهای علمی حوزه اختلال طیف اوتیسم با استفاده از رویکرد هم‌رخدادی واژگان شماره صفحه: 229-235
فریده عصاره , شهناز خادمی‌زاده , صدیقه طرفی‌پور
چکیده (327 مشاهده)     |     متن کامل PDF (102 دریافت)     |     XML
جامعیت و مانعیت پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی در بازیابی اسناد حیطه مصدومیت‌های شغلی شماره صفحه: 236-242
علی بهاری , همایون صادقی بازرگانی , فهیمه بختیاری
چکیده (337 مشاهده)     |     متن کامل PDF (85 دریافت)     |     XML
تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌های بهداشتی شماره صفحه: 243-252
بهزاد انجذاب , شهناز نایب‌زاده , سید حسن حاتمی‌نسب
چکیده (404 مشاهده)     |     متن کامل PDF (117 دریافت)     |     XML
طراحی و ساخت هستی‌نگاشت بیماری‌های مادرزادی قلب کودکان به زبان فارسی شماره صفحه: 253-259
عبدالحسین فرج‌پهلو , زاهد بیگدلی , مظفر چشمه سهرابی , بهجت طاهری
چکیده (333 مشاهده)     |     متن کامل PDF (118 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نظام مند

بررسی تولیدات مرور سیستماتیک پژوهشگران ايراني در حوزه‌ زيست‌پزشكي بر اساس روش‌های علم‌سنجی شماره صفحه: 260-266
سورناز شادی , سعید اسدی , حمزه‌علی نورمحمدی
چکیده (391 مشاهده)     |     متن کامل PDF (144 دریافت)     |     XML