دوره 16، شماره 6، 1398 (شماره پیاپی 70)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (146 مشاهده)     |     متن کامل PDF (17 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

تجویز اطلاعات سلامت: جايگاه کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی در مشارکت آگاهانه بیمار در فرایند درمان شماره صفحه: 267-269
ليلا شهرزادی , مريم اخوتي
چکیده (337 مشاهده)     |     متن کامل PDF (139 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر تهران شماره صفحه: 270-276
زری رحمت‌پسند فتیده , سید مجتبی حسینی , خلیل علی‌‌محمدزاده
چکیده (350 مشاهده)     |     متن کامل PDF (177 دریافت)     |     XML
بررسی بهای تمام شده انتشار یک مقاله در مجلات منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت شماره صفحه: 277-284
رضیه یزدان‌نیا , ابراهیم زارع خورمیزی , محمد رنجبر
چکیده (372 مشاهده)     |     متن کامل PDF (117 دریافت)     |     XML
استخراج چهریزه‌های حوزه موضوعی زنان و زایمان بر اساس رویکرد کاربرمدار شماره صفحه: 285-293
عبدالحسين فرج‌پهلو , فريده عصاره , سيد مصطفی فخراحمد , ليلا دهقانی
چکیده (334 مشاهده)     |     متن کامل PDF (106 دریافت)     |     XML
تحلیل روند پژوهش‌های حوزه بیوانفورماتیک بر مبنای پایگاه Clarivate شماره صفحه: 294-300
معصومه کیانی , عاصفه عاصمی , مظفر چشمه سهرابی , احمد شعبانی
چکیده (413 مشاهده)     |     متن کامل PDF (106 دریافت)     |     XML
دیداری‌سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان شماره صفحه: 301-307
فرشید دانش , سمیه قویدل
چکیده (729 مشاهده)     |     متن کامل PDF (156 دریافت)     |     XML
ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات در سال 1398 شماره صفحه: 308-313
مرضیه مروتی , امیرحسین صدیقی
چکیده (349 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نظام مند

معیارهای تعیین‌کننده بیمارستان سبز: مرور حوزه‌ای شماره صفحه: 314-320
دیبا نوروزی , شقایق وحدت , سمیه حسام
چکیده (409 مشاهده)     |     متن کامل PDF (153 دریافت)     |     XML