بانک ها و نمایه نامه ها

1- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 

2- پایگاه نمایه سازی مجلات با دسترسی آزاد (DOAJ)

3- ايندكس مديكوس سازمان بهداشت جهاني ناحيه‌ی شرقي مديترانه (IMEMR)

4- پايگاه ايندكس كوپرنيكوس

5- ایران ژورنال (نظام نمایه سازی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فن‌آوری)

6- گوگل اسکالر (Google scholar)

7- پايگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران (Irandoc) 

8- پايگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهي (SID)  

9- بانك اطلاعات نشريات كشور (Magiran)