مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آتشگر, کریم, استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
آخشيك, سميه سادات, مربي،كتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تربيت معلم آذربايجان، تبريز، ايران
آذربايجاني, کريم, دانشيار، اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
آذربايجاني, کريم, دانشيار، اقتصاد بين‌الملل، دانشکده‌ي اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آذري, حسين, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت دولتي، گروه مديريت دولتي، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران
آذري‌پور ماسوله, حسن, دکتراي حرفه‌‌‌اي، مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي، اصفهان، ايران
آرتنگ, مهرزاد, دکتراي حرفه‌اي، معاون فني مرکز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشکي استان اصفهان، اصفهان، ايران
آرمان, محمد تقي, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت مالي، دانشکده‌ي علوم مالي، دانشگاه علوم اقتصادي، تهران، ايران
آريايي, منيژه, کارشناس ارشد، گروه فن‌آوري اطلاعات سلامت و مدارک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
آرين‌خصال, آيدين, دکتراي تخصصي، سياستگذاري و مديريت سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آزاد, الهه, کارشناس ارشد، مهندسي صنايع، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، نجف آباد، ايران.
آزاده, فريدون, استاديار، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آزاده, فريدون, استاديار، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشکده پيرا پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آسماني, زهرا, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه يزد، ‏يزد، ايران
آصف زاده, سعيد, استاد، گروه مديريت بهداشت و درمان، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران
آصف زاده, سعيد, استاد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران (ایران)
آصف زاده, سعيد, استاد مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي قزوين
آصف زاده, سعید, استاد، مدیریت بهداشت و درمان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
آصفي, احمدعلي, استاديار، تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آصفی, اکرم, کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،ایران
آقا حسینی, تقی, استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر اصفهان)، اصفهان، ايران
آقا رحيمي, زهرا, کارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي- درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌ رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقا رحيمي, زهرا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات مديريت سلامت، دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله ،تهران، ايران (ایران)
آقابابا, سارا, کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
آقابابا, سارا, دانشجوي دكتري ، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
آقابابا, سارا, دانشجوي دکترا، گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران.
آقابابا, سارا, دانشجوی دکترای تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
آقابابايي, اکبر, کارشناس ، علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقاحسيني, تقي, استاديار مديريت آموزشي، دانشگاه فرهنگيان (پرديس شهيد باهنر اصفهان) ،اصفهان ايران،
آقاحسيني اشکاوندي, مصطفي, دانشجوي دکتري، مديريت منابع انساني، پژوهشگاه شاخص پژوه و سازمان انتقال خون، اصفهان، ايران
آقارحيمي, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران. (نويسنده‌ي مسؤول) Email:Zahra.agharahimi@yahoo.com
آقارحيمي, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقارحيمي, زهرا, کارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران (ایران)
آقارحيمي, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقارحيمي, زهرا
آقارضايي, ژيلا, کارشناس ارشد، مديريت فناوري اطلاعات پزشکي، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده‌ی آینده پژوهی در سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
آقارضایی, لاله, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي، دانشکده‌ی آموزش‌های الکترونیکی، دانشگاه شیراز، شیراز و عضو مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، پژوهشکده‌ی آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
آقازاده, سهراب, کارشناس ارشد، مديريت تکنولوژي، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه ‏طباطبائي، تهران، ايران
آقاسي, ننا, کارشناس، کامپيوتر، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ‏کرمان، کرمان، ايران
آل مختار, محمد جواد
آل مختار, محمدجواد, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني، معاونت تحقيقات و فناوري، کتابخانه‌ي مرکزي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آل مختار, محمدجواد, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسي، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
آل‌مختار, محمد جواد, کارشناس ارشد کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
آل‌مختار, محمدجواد, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، معاونت پژوهشي و فن‌آوري، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران ‏
آل‌مختار, محمدجواد, کارشناس ارشد، کتابداري، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آموزگار, محبوبه, كارشناس ارشد، فن‌آوري اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوري اطلاعات سلامت، دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
آيت, سيد سعيد, استاديار، منطق فازي، دانشگاه پيام نور نجف آباد، نجف آباد، ايران
آيت, سيد سعيد, استاديار، مهندسي کامپيوتر، دانشکده‌ي فني مهندسي، دانشگاه پيام نور نجف آباد، اصفهان، ايران
آيت, سيد سعيد, دانشگاه پيام نور (ایران)
آيت اللهي, هاله, استاديار، انفورماتيک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
آيت اللهي, ‌هاله, استاديار، انفورماتيک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آيت‌اللهي, هاله, استاديار، انفورماتيك پزشكي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
آِيت اللهي, هاله, استاديار انفورماتيك پزشكي، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران.

ا

اباذري, زهرا, استاديار علوم کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه آزاد تهران شمال
اباذري, زهرا, دانشيار، کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، تهران، ايران
اباذري, زهرا, دانشيار، گروه کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، تهران، ايران (ایران)
اباذري, زهرا, دانشيار، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، تهران، ايران
اباذري, محمدرضا, استاديار، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم ، قم ، ايران
اباذری, زهرا, دانشيار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشكده علوم انساني، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
ابرازه, علي, مربي، دانشجوي دکتري، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد چالوس، چالوس، ايران
ابراهيم زاده, جواد, دانشجوي کارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت،مرکز تحقيقات مديريت بيمارستاني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ابراهيم قوچي, نسرين, کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، مرکز آموزشي درماني امام خميني(ره)، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران.
ابراهيمي, امراله, استاديار، روانشناسي باليني، مرکز تحقيقات سايکوسوماتيک، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
ابراهيمي, حسينعلي, استاد، مغز و اعصاب، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
ابراهيمي, سامان, كارشناس ارشد، مديريت فن‌آوري اطلاعات، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران
ابراهيمي, سعيده, دانشجوي دكتري ، علوم كتابداري و اطلاع رساني ، دانشگاه شهيد چمران ، اهواز، ايران
ابراهيمي, فاطمه, کارشناس، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
ابراهيمي, كمال, دانشجوي دكتري، كتابداري واطلاعرساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
ابراهيمي, نسيم, دانشجوي کارشناسي، فن‌آوري اطلاعات سلامت، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، ‏سمنان، ايران
ابراهيمي, پروين, دکتري، مديريت خدمات بهداشتي- درماني، دانشکده‌ي مديريت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران

1 - 70 (2817)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>