مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آتشگر, کریم, استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
آخشيك, سميه سادات, مربي،كتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تربيت معلم آذربايجان، تبريز، ايران
آذربايجاني, کريم, دانشيار، اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
آذربايجاني, کريم, دانشيار، اقتصاد بين‌الملل، دانشکده‌ي اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آذري, حسين, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت دولتي، گروه مديريت دولتي، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران
آذري‌پور ماسوله, حسن, دکتراي حرفه‌‌‌اي، مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي، اصفهان، ايران
آرتنگ, مهرزاد, دکتراي حرفه‌اي، معاون فني مرکز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشکي استان اصفهان، اصفهان، ايران
آرمان, محمد تقي, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت مالي، دانشکده‌ي علوم مالي، دانشگاه علوم اقتصادي، تهران، ايران
آريايي, منيژه, کارشناس ارشد، گروه فن‌آوري اطلاعات سلامت و مدارک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
آرين‌خصال, آيدين, دکتراي تخصصي، سياستگذاري و مديريت سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آزاد, الهه, کارشناس ارشد، مهندسي صنايع، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، نجف آباد، ايران.
آزاده, فريدون, استاديار، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آزاده, فريدون, استاديار، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشکده پيرا پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آسماني, زهرا, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه يزد، ‏يزد، ايران
آصف زاده, سعيد, استاد، گروه مديريت بهداشت و درمان، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران
آصف زاده, سعيد, استاد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران (ایران)
آصف زاده, سعيد, استاد مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي قزوين
آصف زاده, سعید, استاد، مدیریت بهداشت و درمان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
آصفي, احمدعلي, استاديار، تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آصفی, اکرم, کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،ایران
آقا حسینی, تقی, استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر اصفهان)، اصفهان، ايران
آقا رحيمي, زهرا, کارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي- درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌ رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقا رحيمي, زهرا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات مديريت سلامت، دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله ،تهران، ايران (ایران)
آقابابا, سارا, کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
آقابابا, سارا, دانشجوي دكتري ، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
آقابابا, سارا, دانشجوي دکترا، گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران.
آقابابا, سارا, دانشجوی دکترای تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
آقابابايي, اکبر, کارشناس ، علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقاحسيني, تقي, استاديار مديريت آموزشي، دانشگاه فرهنگيان (پرديس شهيد باهنر اصفهان) ،اصفهان ايران،
آقاحسيني اشکاوندي, مصطفي, دانشجوي دکتري، مديريت منابع انساني، پژوهشگاه شاخص پژوه و سازمان انتقال خون، اصفهان، ايران
آقارحيمي, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران. (نويسنده‌ي مسؤول) Email:Zahra.agharahimi@yahoo.com
آقارحيمي, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقارحيمي, زهرا, کارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران (ایران)
آقارحيمي, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقارحيمي, زهرا
آقارضايي, ژيلا, کارشناس ارشد، مديريت فناوري اطلاعات پزشکي، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده‌ی آینده پژوهی در سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
آقارضایی, لاله, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي، دانشکده‌ی آموزش‌های الکترونیکی، دانشگاه شیراز، شیراز و عضو مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، پژوهشکده‌ی آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
آقازاده, سهراب, کارشناس ارشد، مديريت تکنولوژي، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه ‏طباطبائي، تهران، ايران
آقاسي, ننا, کارشناس، کامپيوتر، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ‏کرمان، کرمان، ايران
آل مختار, محمد جواد
آل مختار, محمدجواد, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني، معاونت تحقيقات و فناوري، کتابخانه‌ي مرکزي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آل مختار, محمدجواد, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسي، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
آل‌مختار, محمد جواد, کارشناس ارشد کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
آل‌مختار, محمدجواد, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، معاونت پژوهشي و فن‌آوري، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران ‏
آل‌مختار, محمدجواد, کارشناس ارشد، کتابداري، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آموزگار, محبوبه, كارشناس ارشد، فن‌آوري اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوري اطلاعات سلامت، دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
آيت, سيد سعيد, استاديار، منطق فازي، دانشگاه پيام نور نجف آباد، نجف آباد، ايران
آيت, سيد سعيد, استاديار، مهندسي کامپيوتر، دانشکده‌ي فني مهندسي، دانشگاه پيام نور نجف آباد، اصفهان، ايران
آيت, سيد سعيد, دانشگاه پيام نور (ایران)
آيت اللهي, هاله, استاديار، انفورماتيک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
آيت اللهي, ‌هاله, استاديار، انفورماتيک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آيت‌اللهي, هاله, استاديار، انفورماتيك پزشكي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
آِيت اللهي, هاله, استاديار انفورماتيك پزشكي، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران.

ا

اباذري, زهرا, استاديار علوم کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه آزاد تهران شمال
اباذري, زهرا, دانشيار، کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، تهران، ايران
اباذري, زهرا, دانشيار، گروه کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، تهران، ايران (ایران)
اباذري, زهرا, دانشيار، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، تهران، ايران
اباذري, محمدرضا, استاديار، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم ، قم ، ايران
اباذری, زهرا, دانشيار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشكده علوم انساني، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
ابرازه, علي, مربي، دانشجوي دکتري، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد چالوس، چالوس، ايران
ابراهيم زاده, جواد, دانشجوي کارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت،مرکز تحقيقات مديريت بيمارستاني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ابراهيم قوچي, نسرين, کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، مرکز آموزشي درماني امام خميني(ره)، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران.
ابراهيمي, امراله, استاديار، روانشناسي باليني، مرکز تحقيقات سايکوسوماتيک، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
ابراهيمي, حسينعلي, استاد، مغز و اعصاب، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
ابراهيمي, سامان, كارشناس ارشد، مديريت فن‌آوري اطلاعات، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران
ابراهيمي, سعيده, دانشجوي دكتري ، علوم كتابداري و اطلاع رساني ، دانشگاه شهيد چمران ، اهواز، ايران
ابراهيمي, فاطمه, کارشناس، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
ابراهيمي, كمال, دانشجوي دكتري، كتابداري واطلاعرساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
ابراهيمي, نسيم, دانشجوي کارشناسي، فن‌آوري اطلاعات سلامت، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، ‏سمنان، ايران
ابراهيمي, پروين, دکتري، مديريت خدمات بهداشتي- درماني، دانشکده‌ي مديريت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
ابراهيمي كلان, محمد, كارشناس ارشد، اپيدميولوژي، دانشكده ي بهداشت و انستيتوي تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
ابراهيمي پور, حسين, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران.
ابراهيمي پور, حسين, استاديار، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، گروه بهداشت و مديريت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
ابراهيمي‌پور, حسين, استاديار، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، گروه بهداشت و مديريت، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
ابراهيمي‌پور, حسين, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
ابراهیمی, ابوالفضل, کارشناس ارشد مديريت اجرايی موسسه آموزش عالی فارابی و کارشناس منابع انسانی و پشتیبانی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
ابراهیمی, سعید, مربی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
ابراهیمی, سعید, مربی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
ابراهیمی, کمال, دانشجوي دكتري مديريت اطلاعات سلامت، دانشكده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
ابرقوئیان, میترا, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، معاونت پژوهش و فن‌آوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ابزري, مهدي, دانشيار، رهبري و رفتار سازماني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ابزري, مهدي, دانشيار، رهبري و رفتار سازماني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
ابزري, مهدي, دانشيار، مديريت، دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران.
ابزري, مهدي, استاديار، مديريت، دانشکده‌ي علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
ابوالحسني, حسن, دانشيار، كامپيوتر، دانشگاه صنعتي شريف تهران، تهران، ايران
ابوالحسني, حسن, دانشيار، كامپيوتر، دانشکده‌ي كامپيوتر، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران
ابوالحلاج, مسعود, دانشجوي دکتراي تخصصي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، مدير كل دفتر برنامه‌ريزي منابع مالي و بودجه‌ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تهران، ايران
ابويي, فاطمه, کارشناس ارشد مديريت صنعتي دانشگاه علم و هنر يزد، يزد، ايران
اجاق, نرگس السادات, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ي مديريت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران، تهران، ايران
اجاقي, رضوان, کارشناسي ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اجاقي, رضوان, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اجاقي, رضوان, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
اجاقي, رضوان, کارشناس ارشد، کتابداري پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اجاقي, رضوان, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اجاقی, رضوان, کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
احتشامي, اصغر, دانشجوي دکتري، مديريت اطلاعات بهداشتي، عضو مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران
احتشامي, اصغر
احتشامي, اصغر, دانشجوي دکتري، مديريت اطلاعات سلامت و مربي، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
احتشامي, اصغر, دانشجوي دکتري، مديريت اطلاعات سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
احتشامی, اصغر, استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت و گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
احدي نژاد, بهمن, دانشجوي دکتري، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي‌ مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
احساني, الهام, وزارت بهداشت
احمد زاده, فروزنده
احمدزاده, خديجه, کارشناسي ارشد، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران
احمدزاده, غلامحسین
احمدزاده, فروزنده
احمدزاده, فروزنده, کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز
احمدزاده, مهديه السادات, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي- درماني، گروه مديريت خدمات بهداشتي- درماني، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
احمدزاده جزي, سميه, كارشناس ارشد، مديريت بازرگاني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي, الهام, کارشناس ارشدعلم اطلاعات ودانش شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
احمدي, الهام, کارشناسي ارشد، علم اطلاعات و دانش¬شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
احمدي, سحر, دانشجوي کارشناسي، فن‌آوري اطلاعات سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي, سيد علي اكبر, دانشيار، مديريت رفتار سازماني، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
احمدي, سيد علي اکبر, دانشيار، مديريت دولتي، دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران
احمدي, سيد علي‌‌اکبر, دانشيار، مديريت دولتي، سازمان مرکزي دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
احمدي, سيد محمد سعيد, کارشناس، بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه. کرمانشاه، ايران
احمدي, علي اكبر, دانشيار، مديريت رفتار سازماني، دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران
احمدي, علي اکبر, دانشيار،مديريت دولتي، دانشگاه پيام نور تهران غرب ،تهران،ايران
احمدي, مريم, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي ايران
احمدي, مريم, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي ايران
احمدي, مريم, دانشيار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
احمدي, مريم, دانشيار، گروه مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
احمدي, مريم, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
احمدي, مريم, دانشيار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
احمدي, مريم, دانشيار، مديريت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
احمدي, مريم, دانشيار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
احمدي, مريم, دانشيار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
احمدي, مريم, دانشيار، مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
احمدي, مريم, دانشيار، مديريت اطلاعات سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران (ایران)
احمدي, مريم, دانشيار، گروه مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
احمدي, مريم, استاد، گروه مديريت اطلاعات سلامت، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، ‏دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
احمدي, مريم, دانشيار، مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشكده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
احمدي آذر, محمود, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت صنعتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي تخوراني, فاطمه, دانشجوي کارشناسي، فن‌آوري اطلاعات سلامت، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، ‏سمنان، ايران
احمديان, ليلا, استاديار، دکتراي تخصصي انفورماتيک پزشکي، مرکز تحقيقات مديريت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
احمديان, ليلا, دانشیار، انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
احمديان, ليلا, دانشيار، انفورماتيک پزشکي، مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکي، پژوهشکده آينده‌پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
احمدپور کچو, موسي, دانشيار، نوزادان، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي غير واگير کودکان، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران
احمدی, بیانه, كارشناس ارشد، فناوري اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
احمدی, سوگند
احمدی, مریم, استاديار مديريت اطلاعات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ایران
احمدی, مریم, دانشيار، مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
احمدیان, لیلا, استاديار، دکتراي تخصصي، انفورماتيک پزشکي، مرکز تحقیقات مدیریت ارایه‌ی خدمات سلامت، پژوهشکده‌‌ی آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
احمدیان, لیلا, استادیار، دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
اخباري, راحله, دانشجوي کارشناسي، فناوري اطلاعات سلامت، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده‌ي پرستاري و پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران
اختر دانش, غزاله, کارشناس، مديريت خدمات بهداشتي– درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
اخلاقي, فائزه, مربي، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
اخلاقي, فائزه, مربي، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
اخوتي, مريم, استاديار، علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
اخوتي, مريم, استاديار، گروه کتابداري و اطلاع رساني پزشکي و عضو کميته علم سنجي دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
اخوتي, مريم, استاديار، کتابداري و اطلاع¬رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران (ایران)
اخوتي, مريم, دانشيار، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، مرکز تحقيقات فيزيولوژي، پژوهشکده ‏نوروفارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران ‏
اخوتي, مريم, استاديار، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران (ایران)
اديبي, پيمان, Integrative functional gastroenterology research center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
ارجمندی, فریبا
اردستاني, منصوره, کارشناس، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ارسطوپور, شعله, استاديار،علم اطلاعات و دانش شناسي، مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري، شيراز،‌ ايران
ارشاد سرابي, رقيه, استاديار، مديريت اطلاعات سلامت، مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکي، پژوهشکده ‏آينده‌پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
ارشدي, محمد, مربي، دانشجوي دکتري، پرستاري، دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران
ارغنده پور, سعيده, دانشجوي کارشناسي، فناوري اطلاعات سلامت، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده‌ي پرستاري و پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران
اروميه اي, ناديا, كارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني مرکز تحقيقات مديريت ارائ? خدمات سلامت، پژوهشکده آينده‌پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان ، ايران
اروميه اي, ناديا, دانشجوي كارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات مديريت ارايه خدمات سلامت، پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ايران
اسدزاده, احمد, دانشکده اقتصاد، مديريت و بازرگاني دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
اسدزاده, افسون, دانشجوی کارشناسی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی و دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
اسدزاده, افسون, دانشجوی کارشناسی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی و دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
اسدي, الهام, دانشجوي کارشناسي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اسدي, علي, كارشناس ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اسدي, فرخنده, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
اسدي, فرخنده, . استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
اسدي, فرخنده, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
اسدي, فرخنده, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
اسدي, فرخنده, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي- درماني، گروه مديريت و فناوري اطلاعات سلامت، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
اسدي, فرخنده, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
اسدي, فرخنده, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
اسدي, فرخنده, استاديار، مديريت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
اسدي, مسعود, دکتري حرفه‌اي، پزشکي، مرکز تحقيقات هماتولوژي و انکولوژي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران
اسدي, مهديه, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني ‏پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
اسديان, ندا
اسدی, فرخنده, استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
اسعدي, ميرمحمد, دانشجوي دکتري، مديريت، دانشکده‌ي مديريت، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
اسفندياري, سعيد, کارشناس ارشد، مديريت، دانشکده‌ي مديريت، مؤسسه‌ي آموزش عالي جهاد دانشگاهي يزد، يزد، ايران
اسفندياري مقدم, عليرضا, استاديار، كتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، همدان، ايران
اسفندياري مقدم, عليرضا, استاديار، علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، همدان، ايران
اسكروچي, رقيه, دانشيار، فنآوري اطلاعات، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
اسكروچي, رقيه, دانشيار، كتابداري و اطلاع‌رساني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
اسلامي, مهدي
اسلامی, محبوبه, كارشناس ارشد، گروه انفورماتيك پزشكي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
اسلام‌جو, امير, کارشناسی، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
اسماعيل مطلق, محمد, دانشيار، اطفال، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
اسماعيلي, حيدر, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
اسماعيلي, عباس, استاديار بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
اسماعيلي, مجتبي, دانشجوي کارشناسي ارشد، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
اسماعيلي, مجتبي, کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
اسماعيلي, نازيلا, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
اسماعيلي, نازيلا, کارشناس، فناوري اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اسماعيلي دوکي, محمدرضا, دانشيار، گوارش کودکان، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي غير واگير کودکان، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران
اسماعيلي قيوم آبادي, مريم, کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران. (نويسنده‌ي مسؤول) Email: m.esmaeili@mng.mui.ac.ir
اسماعيليان, مجيد, استادیار، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اسماعيلي‌نژاد, سعيد, دانشجوي کارشناسي ارشد، مهندسي فن‌آوري اطلاعات، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه قم، قم، ايران
اسماعیل‌پور بندبنی, محمد, استادیار، پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
اسمعيل زاده, حميد, کارشناس ارشد، فن‌آوري پزشکي، مرکز تحقيق و توسعه‌ي سياست‌هاي دانشگاهي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران ، ايران
اسمعیلی خطیر, آرزو
اسکروچي, رقيه, دانشيار، فناوري اطلاعات، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اشجعي, کاظم, دکتري حرفه‌اي، پزشکي عمومي، مرکز کشوري مديريت سلامت (NPMC)، تبريز، ايران
اشراقي, پيمان, استاديار، غدد و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
اشراقيان, محمد رضا, استاد، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
اشرفي ريزي, حسن, استاديار، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، مرکز تحقيقات فن‌آوري اطلاعات در علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران. (نويسنده‌ي مسؤول)Email:hassanashrafi@mng.mui.ac.ir
اشرفي ريزي, حسن, استاديار، کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشرفي ريزي, حسن, استاديار، کتابداري و اطلاع رساني، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشرفي ريزي, حسن, استاديار، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشرفي ريزي, حسن, استاديار، کتابداري و اطلاع‌رساني، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشرفي ريزي, حسن, دانشيار، علم اطلاعات و دانش شناسي، مركز تحقيقات فناوري اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
اشرفي ريزي, حسن, دانشيار، علم اطلاعات و دانش شناسي، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشرفي ريزي, حسن, دانشيار. کتابداري و اطلاع رساني ، گروه کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، ، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در امور سلامت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشرفي ريزي, حسن, دانشيار، کتابداري و اطلاع رساني، مرکز تخقيقات فناوري اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
اشرفي ريزي, حسن, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اشرفي ريزي, حسن, استاديار، کتابداري و اطلاع‌رساني، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشرفي ريزي, حسن, استادیار، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اشرفي ريزي, حسن, استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اشرفي ريزي, حسن, استاديار، كتابداري و اطلاع‌رساني، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در علوم سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشرفي‌ريزي, حسن, استاديار، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، مرکز تحقيقات فن‌آوري اطلاعات در علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشرفی ريزی, حسن, دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اشرفی ریزی, حسن, دانشیار ، کتابداری و اطلاع رسانی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اشرفی ریزی, حسن, دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اشرفی ریزی, حسن, دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ایران)
اشرفی ریزی, حسن
اشرفی ریزی, حسن, دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اشکان نصيري‌پور, امير, . استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
اصغري, زليخا, مربي آمار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
اصغري, زليخا, کارشناس، مدارک پزشکي، اداره‌ي مدارک پزشکي، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران
اصغري جعفر آبادي, محمد, استاديار، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشکده پيرا پزشکي، مرکز تحقيقات مديريت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اصغري جعفرآبادي, محمد, استاديار، آمار و اپيدميولوژي، مرکز تحقيقات آموزش علوم پزشکي، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران
اصغري هينه‌آباد, ليلا, دانشجوي كارشناسي ارشد، كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
اصغری, زلیخا, کارشناسی، مدیریت اطلاعات سلامت، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
اصغری جعفرآبادی, محمد, دانشیار، آمار زیستی، مرکز تحقیقات ترافیک و حوادث جاده‌ای و گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
اصلاني, ابوالفضل, استاديار، فارماسيوتيکس، مرکز تحقيقات سيستم‌هاي نوين دارورساني، دانشکده‌ي داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اصلاني, نسيم, دانشجوي کارشناس ارشد فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اطرج, زهرا, کارشناس، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
اطميناني, کبري
اطميناني, کبري, استاديار، انفورماتيک پزشکي، گروه انفورماتيک پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
اعتباريان, اکبر, استاديار، مديريت، دانشکده‌ي مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
اعتباریان, اکبر, استادیار،. دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
اعتماد, شهره
اعتمادي, آرش, استاديار، اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران
اعلایی, سیف ا..., کارشناس ارشد، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
افخمي, شکوفه, دانشجوي کارشناسي ارشد، فن‌آوري اطلاعات سلامت، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
افروغ, بهاره, دانشجوي کارشناسي، فن‌آوري اطلاعات سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
افروغ, سعيد, کارشناسي ارشد، مديريت فناوري اطلاعات، دانشکده‌ي ؟؟؟، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تيران، تيران، ايران
افروغ, سعيد, مربي، مهندسي کامپيوتر، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
افسر کازروني, پروين, متخصص پزشکي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز
افشار, ابراهيم, استاديار، علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
افشار, مينا, مربي، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
افشار, مينا, مربي، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
افشار, مینا, مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
افشاري, سميه, دانشجوي کارشناسي ارشد، اقتصاد بهداشت، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
افشاري, مريم, کارشناس پژوهش، معاونت تحقيقات و فن‌آوري، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
افشارکاظمي, محمدعلي, استاديار، مديريت صنعتي، دانشكده‌ي مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، تهران، ايران
افضلي, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي، يزد، ايران
اقارب پرست, مريم, كارشناس ارشد، كتابداري و علوم اطلاع‌رساني، دانشکده‌ي ادبيات و علوم انساني، دانشگاه پيام نور مشهد، مشهد و کتابدار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اقبال, فرزانه, کارشناس ارشد، مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان
اقبال, فرزانه, دانشجوي دکتري، مديريت آموزشي، دانشکده‌ي علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان و مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اكبري, فيض اله, استاديار ، علوم مديريت و اقتصاد بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
اكبري حقيقي, فيض‌ا‌له, استاديار، مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران،تهران، ايران.
اكبري موسي آبادي, مرضيه, كارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
اكرمي ابرقوئي, صفيه
الجبگويک, جاسمين, پزشک عمومي، مرکز بهداشت زنيکا، زنيکا، بوسني و هرزگوين
الله بخشيان, ليلي, دانشجوي كارشناس ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
الماسي, صادق, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
الماسی, صادق
الوندي, محسن, استاديار، مديريت، دانشگاه بين‌المللي امام خميني قزوين، قزوين، ايران
امامي, سيد محمد حسن, استاد، گوارش و کبد، گروه داخلي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و مؤسسه پژوهشي پورسيناي ‏حکيم، اصفهان، ايران
امامي, مژگان, کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مدل‌سازي در سلامت، پژوهشکده‌ي آينده‌پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
امامی قهفرخی, اختر
امان اللهي, عليرضا, كارشناس ارشد، كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشكده ي مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
اماني, مجتبي, دانشيار، بيوفيزيک، گروه بيوشيمي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، اردبيل، ايران
امتي, الهه, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشکده پيرا پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
امرايي, مرتضي, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، کتابخانه‌ي عمومي شهيد رجايي لرستان، لرستان، ايران
امرايي, مرتضي, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
اميدي, محمد حسن, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
امير اسماعيلي, محمد رضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
اميراسماعيلي, محمدرضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
اميراسماعيلي, محمدرضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشت درماني، مرکز تحقيقات مديريت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ايران (ایران)
اميرحاجلو, ليلا, کارشناس ارشد، مدارک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اميرخاني, اميرحسين, استاديار، مديريت منابع انساني، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
اميري, حسين, دانشجوي دکتري، علوم اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبايي تهران، تهران، ايران
اميري, محمد, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، شاهرود، ايران
اميري, محمدرضا, مربي،كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران.
امين پور, فرزانه, دانشجوي دکترا، مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، عضو مرکز تحقيقات آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
امين پور, فرزانه, دانشجوي دکتري، مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشكي ايران و عضو مرکز تحقيقات آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
امين پور, فرزانه, دانشجو ي دكتراي مدیریت، اطلاعات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشكي ،تهران تهران و عضو مركز تحققاتي آموزش پزشكی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اميني, سعيد, دانشجوي دکتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني، مركز تحقيقات مديريت ارائه خدمات سلامت، پژوهشكده آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان،كرمان، ايران
اميني, فاطمه, كارشناس، مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اميني, محمد تقي, دانشيار، مديريت بازرگاني، گروه مديريت، دانشکده مديريت، اقتصاد و حسابداري، دانشگاه پيام نور، واحد تهران غرب، تهران، ايران
اميني, مهنوش, کارشناس ارشد، روان‌شناسي صنعتي و سازماني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اميني, نيلوفر, کارشناس، فناوري اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
امین پور, فرزانه
امینی, فائزه, کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
امینی, فائزه, کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع¬رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
امینی, مصطفی
امینی رارانی, مصطفی, دکتری تخصصی، سیاست‌گذاری سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
انجذاب, بهناز, مربي، مامايي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي. يزد. ايران
انجم شعاع, مينا, دانشگاه علوم پزشکي تهران
انصاري, محمداسماعيل, استاديار، مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان، دهاقان، ايران
انصاري, مريم, دانشجوي دکتري، فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
انصاري, مريم, دانشجوي دکتري، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
انصاري مهر, مينو, کارشناس پرستاري، مراکز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر (ع)، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
انصاري پور, صديقه, کارشناس ارشد، جمعيت‌شناسي، معاونت بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
انصاری, آذرنوش, استادیار، مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
انصاری, رضوان, دانشجوی کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه مديريت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران
انصاری, رضوان, دانشجوی کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
انصاری, مریم
انصاری, معصومه, کارشناس، علم‌سنجی، گروه علم‌سنجی و انتشارات، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
اهوازي, خليل, پزشک عمومي، مدير کل درمان غير مستقيم، سازمان تأمين اجتماعي، تهران، ايران
اوصيا, سهيل, استاديار، جراحي کودکان، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي غير واگير کودکان، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران
ايرواني, هورسانا, دانشجوي كارشناسي ارشد، مديريت امور فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
ايرواني تبريزي‌پور, اميرپويا, کارشناس ارشد، مديريت صنعتي، دانشگاه بين‌المللي امام خميني قزوين، قزوين، ايران.
ايزدي, احمدرضا, دکتري تخصصي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرکرد، شهرکرد، ايران
ايزدي, احمدرضا, دانشجوي دکتري، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
ايزدي ورکي, فهيمه السادات, کارشناس، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ايماني‌پور, مهديه, کارشناس ارشد، مديريت صنعتي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.
ايوبيان, علي, کارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
ايوبيان, علي, کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ايوبيان, علي, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران.
ايوبيان, علي, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ي مديريت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران
اکبرزاده باغبان, عليرضا, استاديار، آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
اکبرنژاد, رضا, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
اکبري, اعظم, دانشجوي کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني گرايش مديريت اطلاعات، دانشگاه اصفهان
اکبري, عليرضا, كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي ايران
اکبري, فيض‌الله, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي- درماني، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اکبري, مجتبي, کارشناس ارشد، اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اکبري, محسن, استاديار، مديريت رفتار سازماني، گروه مديريت، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه گيلان، رشت، ايران
اکبري حقيقي, فيض اله, استاديار علوم مديريت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
اکبري ساري, علي, استاديار، سياست‌گذاري و مديريت سلامت، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اکبري ساري, علي, دانشيار، علوم مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اکبري نساجي, ندا, مربي، پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشکده علوم پزشکي آبادان، آبادان، ايران
اکبريان بافقي, محمدجواد, دانشجوي دکتري، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران
اکرامي, علي, دانشجوي کارشناسي ارشد، زبان انگليسي، دانشگاه علوم پزشکي گناباد، گناباد، ايران
ایزدی, زکیه, دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ایمانی طیبی, سونا, دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

ب

باب الحوائجي, فهيمه, دانشيار، گروه کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
باب الحوائجي, فهيمه, دانشيار، کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران
بابازاده, کاظم, استاديار، قلب کودکان، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي غير واگير کودکان، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران
بابامحمدي, حسن, استادیار، پرستاری، دانشكده‌ی پرستاري و پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ایران
بابايي, الهام, كارشناس ارشد، كتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، تهران، ايران
بابايي, فاطمه, دانشجوي کارشناسي، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
بابايي ميبدي, حميد, مربي، مديريت صنعتي، دانشگاه يزد، يزد، ايران
باباپور, حسين, کارشناس، بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه. کرمانشاه، ايران
بابایی, آرزو
بابایی, جواد, دانشجوی دکتری، سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
باب‌الحوائجي, فهيمه, دانشيار، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران، تهران، ايران
باب‌الحوائجی, فهیمه, دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
باجي, فاطمه, مربي كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز
بازيار, بهاره, کارشناسی، فن‌آوری اطلاعات، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران
باستاني, ارمغان, کارشناس، علوم تغذيه، مرکز تحقيقات ديابت، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز،ايران.
باسخا, مهدي, دانشجوي دکتري، اقتصاد سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
باطني, سيد محمد رضا, مربي، كتابداري واطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران
باطنی, سید محمد رضا
باغبان, غلامعباس, كارشناس مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
باغبانيان, محمود, استادیار، کبد و گوارش، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
باقرزاده, مجيد, کارشناس ارشد، مديريت منابع انساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان، دهاقان، ايران
باقرزاده لداري, رحيم, کارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي مازندران
باقري, امين, دانشجوي دکتري، مديريت آموزشي، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
باقري, سهيلا, استاديار علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشکده علوم انساني، گروه کتابداري، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
باقري, سيد محمد, استاديار، مديريت بازرگاني، معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه پيام نور مرکز بابل، بابل، ايران
باقري, معصومه, دانشجوي دکتري، پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري
باقري, پژمان, مربي، اپيدميولوژي، گروه پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي فسا، فسا، ايران
باقري, پژمان, مربي، اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشکي جيرفت، جيرفت، ايران
باقريان فرح آبادي, ابراهيم, مربي، آمار، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، ساري
باقريان فرح‌آبادي, ابراهيم, کارشناس مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران
باقريان فرح‌آبادي, ابراهيم, مربي، آمار، دانشگاه آزاد اسلامي ساري
باقريان فرح‌آبادي, ابراهيم, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي (مربي)، آمار و رياضي، دانشگاه آزاد اسلامي، مازندران، ساري، ايران
باقريان محمود آبادي, حسين, مربي، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
باقريان محمود آبادي, حسين, مربي، مدارک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بالاغفاري, آزيتا, بي، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري
بالجيک, روسمير, مربي، پزشک عمومي و دستيار عفونت‌شناسي، واحد عفونت‌شناسي، درمانگاه مرکزي سارايوو، دانشگاه سارايوو، سارايوو، بوسني و هرزگوين
بالوئي جام خانه, هادي, کارشناسي ارشد، مديريت صنعتي، دانشکده‌ي علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران (نويسنده‌ي مسؤول)
بالوئي جام خانه, هادي, كارشناس ارشد، مديريت صنعتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بانگيان تبريزي, پگاه, کارشناسي ارشد، مديريت بازرگاني، گروه مديريت بازرگاني، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
باهنر, احمد, . دکتراي حرفه‌اي، پزشکي، مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده‌ي قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بتولی, زهرا, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان و دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بختيار نصرآبادي, حسنعلي
بختيار نصرآبادي, حسنعلي, دانشيار، فلسفه تعليم وتربيت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
بختيار نصرآبادي, حسنعلي, استاديار، فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
بختيار نصرآبادي, حسنعلي, دانشيار، فلسفه‌ي تعليم و تربيت، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بختیار نصر ابادی, حسنعلی
بدرعلي, نرگس, کارشناس پرستاري، مراکز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر (ع)، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
برآبادی, مریم, کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
براتي, اميد, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشكده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز ، ايران.
براتي مارناني, احمد, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
براتي مارناني, احمد, استاديار، گروه مديريت و توسعه‌ي سازماني، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
برادران کاظم‌زاده, رضا, دانشيار، مديريت بهره‌وري، دانشکده‌ي فني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
براري سوادکوهي, رحيم, دانشيار، عفوني کودکان، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي عفوني و گرمسيري، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران
برهمند, نيلوفر, دانشجوي دکتري، کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
برهمند, نيلوفر, دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ‌تهران،‌ ایران (ایران)
برومند, محمد علي, دانشجوي دکتري، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
برومند, محمدعلي
بستانی, لیلا
بنار, احد, کارشناس ارشد مديريت اجرايی موسسه آموزش عالی فارابی و کارشناس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، تهران، ایران
بناني, غزاله, كارشناس ارشد، كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشكده ي مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
بني اقبال, ناهيد, استاديار، کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال،تهران،ايران.
بني اقبال, ناهيد, استاديار، کتابداري و اطلاع رساني، دانشکده‌ي علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، تهران، ايران
بني‌مسني, محمود, کارشناس ارشد، مديريت ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بهاءالدين بيگي, کامبيز, استاديار انفورماتيک پزشکي، مرکز تحقيقات مدلسازي در سلامت پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت دانشگاه علوم پزشکي کرمان ،ايران
بهاء‌الدين بيگي, کامبيز, استاديار، مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکي، پژوهشکده‌ي آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
بهاالدين بيگي, کامبيز, استاديار، مدارک پزشکي و فناوري اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
بهاالدين بيگي, کامبيز, استاديار، مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکي. پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
بهاالدینی, کامبیز, دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بهادراني, مهناز, كارشناس ارشد، آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
بهادري, محمد کريم, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله، تهران،ايران
بهارستان, اميد, دانشجوي كارشناسي ارشد، مديريت بازرگاني، دانشکده‌ي امور اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بهاري موفق, زهره, دانشجوي کارشناسي ارشد، علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، همدان، ايران
بهرامي, زهرا, کارشناس، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامي, سوسن, دانشجوي دكتري، مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامي, سوسن
بهرامي, سوسن, دکتري تخصصي، مديريت آموزشي، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامي, سوسن, دکتري تخصصي، مديريت آموزشي، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
بهرامي, سوسن, دکتري تخصصي، مديريت آموزشي، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. اصفهان. ايران
بهرامي, سوسن, دکتري تخصصي، مديريت آموزشي، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
بهرامي, سوسن, دکتري تخصصي، مديريت آموزشي، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامي, سوسن, دکتري تخصصي، مديريت آموزشي، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. اصفهان، ايران (ایران)
بهرامي, سوسن, دکتري تخصصي، مديريت آموزشي، پژوهشگر مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامي, سوسن, دکتراي تخصصي، مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر دانشکده‌ي مديريت و اطلاع اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
بهرامي, سوسن, دکتري تخصصي، مديريت آموزشي، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلا‌ع‌رساني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامي, سوسن, دکتري تخصصي، مديريت آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامي, سوسن, دکتري تخصصي، مديريت آموزشي، دانشکده‌‌ي علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامي, محمدامين, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران
بهمن زياري, نجمه, دانشجوي دکتري، سياستگذاري سلامت، گروه علوم مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
بهمن زياري, نجمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهمن زياري, نجمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي‌‌ مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهنام پور, ناصر, دانشجوي دكتري آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران
بهنام‌پور, ناصر, کارشناس ارشد، آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران.
بورقي, حميد, مربي،كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران.
بيات بداقي, ناهيد, کارشناس ارشد، علوم کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران، ايران.
بياتي, محسن, کارشناس ارشد، اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
بيژني, علي, پزشک عمومي، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي غير واگير کودکان، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران
بيگدلي, زاهد, استاد، کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
بيگلو, محمدحسين, استاديار، علوم و تکنولوژي اطلاعات پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران
بيگلو, محمدحسين, دانشيار، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشکده‌ي پيراپزشکي و مرکز تحقيقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران (ایران)
بگويک, سبيجا ايزت, استاديار، زنان و زايمان، مسؤول بيمارستان عمومي سارايوو، سارايوو، بوسني و هرزگوين
بیگدلی, زاهد, استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
بیگدلی, زاهد, استاد، علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز ، اهواز، ايران

ت

تابش, حامد, استادیار ، آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران
تابنده, سمانه, کارشناس ارشد، مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان. اصفهان، ايران.
تاجمیر ریاحی, زهرا
تارا, سيد محمود, استاديار، دکتراي تخصصي انفورماتيک پزشکي، گروه انفورماتيک پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
تارم, کبري, کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
تبريزي, جعفر صادق, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت خدمات بهداشتي درماني و گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده ‏مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران
تبريزي, جعفرصادق, دانشيار گروه آموزشي مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران
تجريشي, حورا, کارشناس ارشد، انفورماتيک پزشکي، گروه انفورماتيک پزشکي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
تجعفري, معصومه, استاديار، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
تدين, حميدرضا, کارشناس ارشد، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
تذهيبي, مهدي, استاديار، آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران. (نويسنده‌ي مسؤول) Email: tazhibi@hlth.mui.ac.ir
ترابي‌پور, امين, مربي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
تربتی نژاد, فرهاد, دانشجوي كارشناسي ارشد، برنامه ريزي درسي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران
تركا, مهديه, كارشناس، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ي بهداشت و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران
ترکي, صديقه, کارشناس ارشد، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران
تسبيحي, غلامحسين, دانشيار،كتابداري واطلاع رساني، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران
تصديقي, حامد, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، اصفهان، ايران
تفرشي, شکوه, استاديار، کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال،تهران،ايران.
تقوايي, مسعود, استاد ، جغرافيا و برنامه برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
تقوايي, مسعود, استاد جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
تقوایی, مسعود, استاد، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
تقوي‌فرد, سيد محمد‌تقي, دانشيار، مهندسي صنايع، گروه مديريت صنعتي، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران
تقوي‌فرد, محمدتقي, استاديار، مديريت فن‌آوري اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران
تقي‌يار, سميه, دانشجوي کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني گرايش مديريت اطلاعات، دانشگاه اصفهان
تمجيد, سميه, کارشناس ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
تمدني, احمد, استاديار، خون و انکولوژي کودکان، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي غير واگير کودکان، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران
تميزي, زينب, کارشناس ارشد، علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
توراني, سوگند, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
توراني, سوگند, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت بيمارستاني هاشمي‌نژاد ، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
توراني, سوگند, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت بيمارستان، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
توسلي, الهه, دانشجوي دکتري، آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
توفيقي, شهرام, استاديار مديريت خدمات بهداشت درماني دانشگاه علوم پزشکي بقيه‌الله‌الاعظم تهران
توفيقي, شهرام, . استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا... (عج)
توفيقي, شهرام, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا... (عج)، تهران
توفيقي, شهرام, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...، تهران، ايران
توفيقي, شهرام, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله، تهران، ايران.
توفيقي, شهرام, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، پژوهشگاه علوم پزشکي بقيه‌اله (عج)، تهران، ايران
توفيقي, شهرام, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله (عج)، تهران، ايران.
توفيقي, شهرام, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت سلامت، دانشگاه علوم پزشکي بقيه‌اله (عج)، تهران، ايران
توفيقي, شهرام, استاديار ، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي بقيه‌الله، تهران، ايران
توفيقي, شهرام, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله، تهران، ايران (ایران)
توفيقي, شهرام, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، بيمارستان بقيه اله، تهران، ايران
توفيقي, شهرام, دانشگاه بقيه الله
توفيقي, شهرام, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي بقيه االه، تهران، ايران
توفيقي, شهرام, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الهي تهران، تهران، ايران
توفيقي, شهرام, دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله، تهران، ایران (ایران)
توكلــی, نـاهیـد
توكلي, ناهيد, مربي مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
توكلي, ناهيد, مربي، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
توكلي, ناهيد, مربي، مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. اصفهان، ايران
توكلي, ناهيد, مربي، آموزش مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
توكلي, ناهيد, مربي، آموزش مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران
توكلي زاده راوري, محمد, استاديار، علوم كتابداري و اطلاعرساني، دانشگاه يزد، يزد، ايران
توكلی, محمدباقر
توکل, نفیسه, کارشناس، آمار، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
توکلي, فاطمه, کارشناسي، علوم اجتماعي، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
توکلي, ناهيد, مربي، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
توکلي, ناهيد, مربي، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
توکلي, ناهيد, مربي، آموزش مدارک پزشکي و استاديار، مديريت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
توکلي, ناهيد, مربي، مديريت و فناوري اطلاعات سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
توکلي, ناهيد, مربي، مدارک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
توکلي, ناهيد, مربي، مديريت و فناوري اطلاعات سلامت، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
توکلي, ناهيد, دانشجوي دکتري، آموزش مدارک پزشکي، ‏مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
توکلي زاده راوري, محمد, استاديار كتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه يزد
توکلي زاده راوري, محمد, استاديار، علم اطلاعات و دانش شناسي، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه يزد، يزد، ايران
توکلي‌زاده راوري, محمد, استاديار، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشگاه يزد، يزد، ايران
توکلی, رحمت الله
توکلی, ناهید
توکلی مقدم, عذرا
توکلی‌زاده راوري, محمد, استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
تیموری, هادی, استادیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ث

ثابت, بابك
ثناگو, اکرم, دانشیار، پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

ج

جان نثاري, حسن, دکتري تخصصي، داروسازي، بيمارستان نور و علي اصغر، اصفهان، ايران
جانقرباني, محبوبه, کارشناس ارشد، پرستاري و مامايي، مرکز آموزشي درماني شهيد بهشتي، اصفهان، ايران
جان‌نثاری, امیر, کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
جاويدي, حميد, کارشناس ارشد، بازاريابي بين‌الملل، دانشکده اقتصاد و مديريت، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران
جباري, علي رضا, استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده ي مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جباري, عليرضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جباري, عليرضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي- درماني ، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت ، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌ رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جباري, عليرضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جباري, عليرضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني و مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده مديريت و ‏اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران ‏
جباري, عليرضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
جباري, عليرضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي- درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جباري, عليرضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد س?مت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جباری, علی رضا, استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران
جباری, فرحناز
جبرائيلي, محمد, مربي، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران
جبراييلي, محمد, مربي، فن‌آوري اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران.
جبرييلي, محمد, . مربي، فن‌آوري اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران.
جسمی مرغزار, علی اصغر, دانشجوی دکتری، پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
جعفرزاده, رشيد, دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
جعفرزاده, فاطمه, دانشجوي دکتري تخصصي، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، بهداشت باروري، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفري, حسن, مربي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
جعفري, حسن, کارشناس ارشد، مربي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشكده‌‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
جعفري, حسن, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران
جعفري, سجاد, كارشناس ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
جعفري, سمانه, کارشناس، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي مديريت واطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفري, مهدي, استاديار،مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
جعفري, مهرنوش, مربي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، رودهن، ايران
جعفري, مهرنوش, استاديار مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشکده علوم اجتماعي، گروه علوم اجتماعي، واحد رودهن، دانشگاه آزاداسلامي، رودهن، ايران
جعفري, ناهيد, استاديار، پزشکي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران
جعفري سيريزي, مهدي, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
جعفريان, مرضيه, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
جعفريان, مرضيه, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، اصفهان، ايران (ایران)
جعفريان جزي, مرضيه, دانشجوي كارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشكده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، اصفهان، ايران
جعفريان جزي, مرضيه, كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفری, سید ابراهیم
جعفریان جزی, مرضیه, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان
جلالوندي, مهناز
جلالي, زهرا سادات, کارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي، مدرس دانشگاه کاشان، کاشان، ايران
جمالي, جمشيد, دانشجوي دکتري، آمارزيستي، گروه آمارزيستي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
جمالي, ناهيد, کارشناسي ارشد، مديريت اجرايي بازرگاني، مديريت درمان تأمين اجتماعي اصفهان، اصفهان، ايران
جمالي مهموئي, حميد رضا, استاديار، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
جمشيدي, روح انگيز, استاديار، آمار و رياضي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
جمشيديان, عبدالرسول, مربي، مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
جمشيديان, منصوره
جمشيدي‌ اورك, روح‌انگيز, استاديار، آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
جمشیدی, احمد
جنتي, علي, استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
جنتي, علي, استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني،دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران
جنتي کيا, محمد, کارشناس کتابداري، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جنتيان, سيما, دانشجوي دکتري روانشناسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
جنتي‌فرد, فرشته
جنگي, مجيد, دانشجوي دکتري، انفورماتيک پزشکي، گروه انفورماتيک پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
جهانبخش, مريم, كارشناس ارشد،‌ آموزش مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
جهانبخش, مريم, مربي، آموزش مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جهانبخش, مريم, مربي، آموزش مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشجوي دكتري، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
جهانبخش, مريم, مربي، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جهانبخش, مريم, مربي، مديريت و فناوري اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جهانبخش, مريم, مربي، مدارک پزشکي، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
جهانبخش, مريم, دکتری تخصصی، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
جهانبخش, مريم, مربي، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و دانشجوي دکتري، مديريت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
جهانبخش, مریم
جهانبخش, مریم, مربی، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت و گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
جهانبخش, مریم, دکتری تخصصی، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
جهانگيري, عباس, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
جهانگيري, عباس, کارشناسي ارشد مهندسي صنايع-مديريت سيستم وبهره وري، سازمان تامين اجتماعي، اراک، ايران
جوادنوري, مژگان, مربي، مامايي، مرکز تحقيقات بهداشت باروري، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور. اهواز. ايران
جوادي, عباسعلي, دانشيار عفوني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
جوادي, مرضيه, دانشجوي دكتري، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، پژوهشگر مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جوادي, مرضيه, دانشجوي دکتري، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
جوادي, مرضيه, دانشجوي دکتري، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جوادي, مرضيه, دکتراي تخصصي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت ، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
جوادي, مرضيه, دکتري، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جوادي, مرضيه, کارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جوادي, مرضيه, دکتراي تخصصي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت واقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جوادي, مرضيه, دانشجوي دکتري، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصادسلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جوادی, مرضیه, Health Services Management, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
جوادی, مرضیه, دکتری تخصصی، مديريت خدمات بهداشتی درمانی ، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت , دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
جوانمردي, رقيه, کارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
جوانی, زهرا, کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان و کتابدار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
جواهر زاده, مجتبي, دانشیار، جراحی‌ عمومی و جراحی توراکس، بیمارستان شهید مدرس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
جودکي, حسين, دانشجوي دکتري، مديريت خدمات بهداشتي- درماني، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جوكار, عبدالرسول, دانشيار، علوم كتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
جوكار, عبدالرسول, استاد، علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
جوکار, عبدالرسول, دانشيار، کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
جوکار, عبدالرسول, استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (ایران)
جویباری, لیلا, دانشیار، پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

ح

حاتم, ناهيد, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي شيراز
حاتم, ناهيد, دانشيار ، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشـكي شـيراز، شيراز، ايران
حاتم, ناهيد, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
حاتم پور آذرخواراني, فاطمه, کارشناس ارشد، مديريت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حاتم‌پور, فاطمه, کارشناس ارشد، مديريت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حاتم‌پور, فرزانه, کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
حاج اسمعيل گوهري, صدريه, کارشناس ارشد، فن‌آوري اطلاعات سلامت، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر ‏سلامت، پژوهشکده آينده‌پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
حاج رحيمي, نفيسه, کارشناس ارشد، مديريت فن آوري اطلاعات، دانشگاه پيام نور تهران. تهران، ايران
حاج محمد حسيني, اعظم, کارشناسي ارشد ، آموزش مدارک پزشکي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، ايران
حاجوي, اباذر, مربی، مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران
حاجي سيدعزيزي, پري, کارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تهران، ايران
حاجي نبي, کامران, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ي مديريت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران، تهران، ايران
حاجي‌احمدي, محمود, عضو هيئت علمي، پزشکي اجتماعي، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي غير واگير کودکان، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران
حاجي‌نبي, کامران, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران
حاذقي, فاطمه, کارشناس ارشد، روانشناسي صنعتي و سازماني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان، اصفهان، ايران.
حاصلی, داوود, دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حاضری, افسانه, استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حبيبي, احسان الله, . استاديار بهداشت حرفه‌اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
حبيبي, شفيع, مربي كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
حبيبي, شفيع, کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز
حبيبي, شفيع, مربي، كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران
حبيبي, شفيع, مربي، كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز و دانشجوي دكتري، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي ایران، تهران، ایران
حبيبي, محبوبه, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حبيبي, محمدرضا, دانشجوي کارشناسي ارشد، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حبيبي کولائي, مهدي, کارشناس ارشد، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گلستان، ايران
حبيبی, محمدرضا, کارشناسی ارشد، مدارك پزشكي، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
حبیبی, احسان الله
حجازي, سيد مهدي, مربي کامپيوتر نرم‌افزار دانشگاه علوم‌پزشکي اصفهان
حداد پور, عباس, پزشك عمومي، مركز فوريتها و مديريت حوادث غير مترقبه ي استان اصفهان، اصفهان، ايران
حدادپور, آصفه, کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي - مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حري, عباس, استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشكده ي روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حريري, نجلا, دانشيار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
حريري, نجلا, دانشيار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران
حریرچیان, شهيد سید مهران, مربي، كامپيوتر، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
حریری, نجلا, دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
حزني, سيد علي, کارشناسي ارشد، مديريت اجرايي، دانشگاه پيام نور کرج و مدير امور عمومي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي گيلان، رشت، ايران
حسام, سميه, دانشجوي دکتري، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران، تهران
حسن بگلو, معصومه, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت کسب و کار، دانشکده پرديس بين‌الملل، دانشگاه ‏گيلان، رشت، ايران
حسن زاده, اکبر, مربي، آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, مربي، گروه آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
حسن زاده, اکبر, مربي، آمار، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, مربي، آمار و اپيدميولوژي، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, مربي، آمار حياتي، گروه آمار، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
حسن زاده, اکبر, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
حسن زاده, اکبر, مربي، آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, مربي، آمار، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, مربي، آمار حياتي، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
حسن زاده, دلارام, کارشناسي ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, علي, کارشناس ارشد مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان
حسن زاده, علي, چشم پزشک، رئيس هيأت مديره‌ي سازمان بيمه‌ي سلامت ايران، سازمان بيمه‌ي سلامت ايران، تهران، ايران
حسن‌خانی, هادی, دانشیار، پرستاری، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
حسن‌زاده, اکبر, مربي، آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن‌زاده, اکبر, مربي، آمار، گروه آمار و اطلاع‌رساني، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن‌زاده, اکبر, مربي، آمار حياتي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن‌زاده, اکبر, مربی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
حسين زاده, اکبر, کارشناسي ارشد، علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
حسيني, آغافاطمه, مربي، آمار زيستي، گروه آمار زيستي، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حسيني, اعظم السادات, دانشيار، مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران
حسيني, اعظم السادات, . استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
حسيني, اعظم السادات, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
حسيني, اعظم السادات, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
حسيني, اعظم السادات, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
حسيني, اعظم السادات, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
حسيني, اعظم السادات, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
حسيني, اعظم السادات, استاديار، مديريت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
حسيني, اعظم‌السادات, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
حسيني, سحر, دانشجوي کارشناسي، مديريت خدمات بهداشتي– درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
حسيني, سعيد, مربي، آمار حياتي، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، بندرعباس، ايران
حسيني, سيد محسن, استاديار، آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
حسيني, سيد محسن, استاديار، آمار، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
حسيني, سيد مصطفي, دانشيار، آمار، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
حسيني, فاطمه, مربي، آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
حسيني, محسن, دانشيار، آمار، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي پوست و سالک، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسيني, محسن, دانشيار، اپيدميولوژي وآمار زيستي، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
حسيني, محسن, دانشيار، آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشكده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
حسيني تشيزي, سعيد, مربي، آمار زيستي، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، بندرعباس، ايران
حسيني روندي, محمد, دانشجوي کارشناسي ارشد، انفورماتيک پزشکي، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حسيني روندي, محمد, دانشجوي کارشناسي ارشد، انفورماتيک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران (ایران)
حسيني نسب, داود, دکتراي روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي دانشگاه تبريز، تبريز
حسيني نسب, داوود, استاد علوم تربيتي، دانشگاه تبريز
حسين‌زاده, فاطمه, کارشناس، مامايي، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي غير واگير کودکان، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران
حسینی, اعظم السادات
حسینی, اعظم السادات, استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت،گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
حسینی, فاطمه
حسینی دامیری, سیده فاطمه, کارشناسي، پرستاری، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
حسینی‌روندی, محمد, دانشجوی دکتری، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
حسینی‌نسب, سید حسین, کارشناسی ارشد، علم‌سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حسین‌زهی, مهرناز, کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گگروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت واطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
حصاری, علی
حق پرست, علي اصغر, پزشك عمومي، مرکز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران، استان مازندران، ساري
حقاني, حميد, استاديار آمار و رياضي دانشگاه علوم‌پزشكي ايران
حقاني, حميد, مربي آمار، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران
حقاني, حميد, دانشگاه علوم پزشکي تهران
حقايق, سيد عباس, کارشناسي ارشد روان‌‌شناسي، دانشگاه اصفهان
حقيقت, مريم
حقيقت, مريم, کارشناس ارشد، مديريت اجرايي، دانشکده‌ي مديريت، دانشگاه پيام نور اصفهان، اصفهان، ايران
حقيقت جو, زهرا, كارشناس ارشد برنامه‌ريزي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حقيقي, حسن, استاديار ، گروه کامپيوتر ، دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر ، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
حكيمي, زهرا, دانشجوي كارشناسي، كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
حلوايي‌پور, زهره, کارشناس ارشد، روان‌شناسي باليني، دانشکده علوم پزشکي سيرجان، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
حمدي‌پور, افشين, مربي، کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
حمدي‌پور, افشين, دانشجوي دکتري، کتابداري و اطلاع ‌رساني، دانشگاه شهيد چمران اهواز و مربي، کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران.
حميدي, حجت‌اله, ‏استاديار، مهندسي کامپيوتر، گروه فن‌آوري اطلاعات، دانشکده مهندسي صنايع، ‏دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ايران ‏
حميدي, ناصر, دانشيار، مديريت صنعتي، گرايش تحقيق در عمليات، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ‌قزوين، قزوين، ايران
حميدي پارسا, هادي, کارشناسي ارشد، اقتصاد نظري، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم، قم، ايران
حميدي‌زاده, محمدرضا, استاد، مديريت بازرگاني، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
حياتي, مژده, کارشناس ارشد، مديريت صنعتي دانشگاه يزد، يزد، ايران
حياتي, هادي, دانشجوي دکتراي تخصصي(PhD) اقتصاد و مديريت دارو، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حياتي آب باريک, هادي, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حياتي آب‌ باريک, هادي, کارشناس، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
حياتي آب‌باريک, هادي, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حياتي آب‌باريک, هادي
حيدرنيا, زهره, دانشجوي فناوري اطلاعات سلامت، ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حيدري, سمانه, كارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
حيدري, سميه, دانشجوي کارشناسي، فن‌آوري اطلاعات سلامت، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، ‏سمنان، ايران
حيدري, صفورا, كارشناس مديريت خدمات بهداشتي و درماني مركز پزشكي شهيد مطهري
حيدري, عليرضا, كارشناسـي ارشـد، مـديريت خـدمات بهداشـتي درمـاني، دانشـگاه علـوم پزشكي گلستان، ايران
حيدري, غلامرضا, مربي پژوهشي، اپيدميولوژي، مرکز تحقيقات پيشگيري و دخانيات، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
حيدري, غلامرضا, استاديار، علم اطلاعات و دانش شناسي گروه علم اطلاعات و دانش شناسي ، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
حيدري, غلامرضا, دانشگاه شهيد چمران اهواز (ایران)
حيدري, غلامرضا, استاديار، كتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
حيدري, محبوبه, دانشجوي كارشناسي، كامپيوتر، جهاددانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان
حيدري ارجلو, پروانه, دانشجوي كارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشـتي درمـاني،دانشـگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
حيوي حقيقي, محمد حسين, مربي، مدارک پزشکي، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، بندرعباس، ايران
حيوي حقيقي, محمد حسين, مربي، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، بندرعباس، ايران
حيوي حقيقي, محمدحسين, مربي، مدارک پزشکي، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، بندرعباس و دانشجوي دکتري، مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
حيوي حقيقي, محمدحسين, مربي، فناوري اطلاعات سلامت، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس، بندرعباس، ايران
حکيميان, رقيه, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني، کتابدار، دانشکده‌ي دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران
حیدری, الهام, دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حیدری, صفورا
حیوی حقیقی, محمد حسین, مربی، کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

خادم ثامني, فرزانه, استاديار، متخصص پاتولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زاهدان، ‏ايران
خادملو, محمد, دکتري، پزشکي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري
خارا, روح الله, دانشجوي کارشناسي ارشد، فن آوري اطلاعات سلامت، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
خاش, آتنا, كارشناس پرستاري، اداره اسناد و دبيرخانه مركزي، وزارت بهداشت، ايران
خاشي جمال زهي, ابراهيم, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات کرمان، کرمان، ايران
خالدیان, مهرداد, کارشناس، امور اداری و سیستم پرسنلی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
خالصي, محمد آرام, کارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني،بيمارستان امام رضا(ع)،كرمانشاه، ايران.
خالصي, نادر, استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي ايران
خالقی بایگی, مریم, استاديار مدیریت سیاست گذاری گروه مديريت و تحصيلات تکميلی موسسه آموزش عالی فارابی دانشگاه شهید بهشتی ، کرج، ایران
خانجانخاني, خاطره, دانشجوي کارشناسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران
خاکشور, علی, استادیار، اطفال، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
خاکپور, براتعلی, دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
خبيري, رقيه, دانشجوي دکتري،گروه مديريت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران. (نويسنده‌ي مسؤول) Email:rkhabiri@razi.tums.ac.ir
خدابخش نژاد, وجيه اله, کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني و کارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي مرکز بهداشت شهرستان فومن
خداداد حسيني, سيد حميد, استاد، مديريت بازرگاني، گروه مديريت بازرگاني، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه ‏تربيت مدرس، تهران، ايران
خداداد حسيني, سيد حميد, استاد، مديريت بازرگاني، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
خدادوستان, رويا, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان ايران
خداياري زرنق, رحيم, دانشجوي دکتري، گروه سياست‌گذاري سلامت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
خداياري زرنق, رحيم, دانشجوي دکتراي تخصصي، سياستگذاري سلامت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
خديوي, اسداله, استاديار، مديريت آموزشي، دپارتمان آموزشي دانشگاه فرهنگيان تبريز،تبريز، ايران
خديوي, رضا, استاديار، پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
خراباتی نشين, محمد, دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
خراساني, الهه, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
خراساني, الهه, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
خراساني, الهه, دانشجوي كارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشكده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
خراساني, الهه, کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
خراساني زواره, داود, - استاديار، ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت، بهداشت عمومي، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني آذربايجان غربي، اروميه، ايران
خراساني‌زاده, مهديه, کارشناس ارشد، مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
خراسانی, الهه, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان نویسنده ی مسوول
خراسانی, الهه, كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
خرمي, فريد, کارشناس ارشد، مدارک پزشکي، مرکز مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندر عباس، ايران
خرمي, فريد, مربي، مدارک پزشکي، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، بندرعباس، ايران
خزائي پول, جواد, دانشجوي كارشناسي ارشد، مديريت بازرگاني، دانشکده‌ي امور اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
خزائي پول, جواد, كارشناس ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
خزائي پول, جواد, دانشگاه اصفهان
خزایی, مهدی, دانشجوی دکتری، حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
خسروانيان, آسيه, کارشناسي ارشد، مهندسي کامپيوتر، گروه علمي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات، دانشگاه پيام نور، ايران
خسروي, احسان, کارشناس ارشد، مهندسي صنايع (مديريت سيستم و بهره‌وري)، دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان، زاهدان
خسروي, احمد, مربي، اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، شاهرود، ايران.
خسروي, بهمن, دانشجوي دکتراي تخصصي مديريت خدمات بهداشتي درماني، گروه مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکي تهران،ايران
خسروي, سجاد, دانشگاه علوم پزشکي کرمان.
خسروي, سجاد, دانشجوي دکتراي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات مديريت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان ، ايران
خسروي, عبدالرسول, استاديار کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران
خسروي, مجيد, کارشناسي ارشد، اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم، قم، ايران
خسروي, مجيد, کارشناس ارشد، اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشكي شاهد، تهران، ايران
خسروی, بابک, دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
خضری, علی, دانشجوی کارشناسی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران
خلجي, داود, کارشناسي ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
خليفه زاده, اصغر
خليلي, راضيه, کارشناس، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
خليلي, ليلا, استاديار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، آذربايجان شرقي، ايران
خليلي مقدم, سياوش, کارشناس مديريت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
خلیلی, رویا
خلیلی, لیلا, استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
خمرنيا, محمد, مربي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات ارتقاي سلامت، دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، زاهدان، ايران
خواجه علي جهانتيغي, زهرا, مربي، علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه پيام نور زاهدان، زاهدان، ايران
خواجوئي, رضا, دانشيار، انفورماتيک پزشکي، مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکي، پژوهشکده آينده‌پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
خواجويي, رضا, استاديار، دکتراي تخصصي انفورماتيک پزشکي، مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکي، پژوهشکده آينده‌پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
خواجويي, رضا, دانشيار، انفورماتيک پزشکي، مرکز تحقيقات مديريت ارايه خدمات سلامت، پژوهشکده آينده‌پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران ‏
خواجویی, رضا, استاديار، دکتراي تخصصي، انفورماتيک پزشکي، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده‌ی آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
خواجویی, رضا, دانشیار، انفورماتیک پزشکی، مركز تحقيقات انفورماتيك پزشكي، پژوهشكده آينده‌پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران (ایران)
خواجویی, رضا, استادیار، دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
خوارزمي, عرفان, عضو گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکي شيراز
خوان‌زاده, عبداله, استاديار، متخصص داخلي، گروه داخلي، دانشکده علوم پزشکي آبادان، آبادان، ايران
خوبان, حسين, دکتري، داروسازي، مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران
خوروش, فريبرز, استاديار، بيماريهاي داخلي اعصاب و عضو مركز تحقيقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
خوش ترکیب, حمیده, کارشناسی ارشد، مدیریت بهداشت و درمان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
خوش كلام, معصومه, مربي، آموزش مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اروميه
خوشرو, سید احمد
خوشكام, معصومه, عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي ايران
خوشكام, معصومه, مربي، آمار، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
خوشگام, معصومه, مربي، آمار، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
خوشگام, معصومه, مربي، آمار زيستي، دانشکده ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
خوش‌کلام اقدم, معصومه, . مربي، فن‌آوري اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران.
خياط‌زاده, سيمين, دکتري حرفه‌اي، پزشکي عمومي، مرکز بهداشت استان آذربايجان شرقي، تبريز، ايران.
خيام باشي, عبدالمجيد, دكتراي تخصصي، چشم پزشكي، بيمارستان غرضي، اصفهان، ايران
خيام حقيقي, الهام, کارشناسي ارشد، مديريت مالي گروه مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، دانشکده علوم انساني، گروه مديريت، اصفهان، ايران
خيرالهي, جلال, دانشجوي کارشناسي، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
خيري, بهناز, دانشجوي کارشناسي ارشد، روان‌شناسي صنعتي و سازماني، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

د

دائمي, امين, دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
داداشی, زینب
دادخواه, مهدی, دانشگاه فردوسی مشهد
دادگر, الهام, دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران
دارائي, محمدرضا, دانشجوي دکتري، مديريت منابع انساني، مرکز تحصيلات تکميلي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
دارابی, فضل الله
دارايي, عاطفه, دانشجوي کارشناسي ارشد، فن‌آوري اطلاعات، دانشکده مهندسي صنايع، ‏دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ايران
دارمي, زينب, کارشناس ارشد، روان‌شناسي صنعتي و سازماني، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
داريوش, امين, کارشناس ارشد، مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز، شيراز، ايران
داستاني, ميثم, کارشناسي ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسي، معاونت پژوهشي، دانشگاه علوم پزشکي گناباد، گناباد، ايران
دانايي, حبيب, دانشيار، مديريت بازرگاني، گروه مديريت، دانشکده مديريت، اقتصاد و حسابداري، دانشگاه پيام نور، واحد تهران غرب، تهران، ايران
دانش, فرشيد, مربي، کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانش, فرشيد, مربي، کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
دانش, فرشيد, دانشجوي دکتري، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران.
دانش, فرشيد, دانشجوي دکتري، کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
دانش, فرشيد, دانشجوي دكتري، علم اطلاعات و دانش‏ شناسي، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روان‏شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
دانش, فرشید
دانش‌كهن, عباس, استاديار، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
دانيالي, افسانه, كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
داوديان, عاطفه, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، گروه کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
داودی, زینب, کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،ایران
داوري, مجيد, دکتراي تخصصي، اقتصاد سلامت، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. اصفهان، ايران.
داوري, مجيد, دکتراي تخصصي، اقتصاد سلامت، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. اصفهان، ايران
داوري, مجيد, دکتري، اقتصاد سلامت، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
داوري, مجيد, استاديار، اقتصاد و مديريت دارو، دانشکده‌ي داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران و مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
داوري, مجيد, استاديار، اقتصاد و مديريت ، گروه اقتصاد و مديريت دارو، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
داوري, مجيد, دکترای تخصصی، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اصفهان، ایران
دراهکی, مژده, کارشناس ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
درخشان, سميه, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دررودی, عليرضا, دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد بهداشت، انجمن علمی- پژوهشی مدیریت و اقتصاد سلامت، مرکز پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
درزي رامندي, سجاد, کارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکي شيراز
درودي, فريبرز, استاديار، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، پژوهشگاه علوم و فن‌آوري ‏اطلاعات ايران، تهران، ايران
درودي, مهين, کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
دريکوند, جهانگير, دکتري تخصصي، کودکان، بيمارستان فاطمه‌ي الزهرا نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ايران
درگاهي, حسين, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
درگاهي, حسين, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
دستغيب, مونا, کارشناس، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
دعايي, حبيب‌اله, دانشيار، مديريت، دانشکده‌ي مديريت، دانشگاه سيستان و بلوچستان، سيستان و بلوچستان، ايران
دلوي, محمدرضا, مربي، مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان، دهاقان، ايران
دلوي, محمدرضا, استاديار، مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان، اصفهان، ايران
دلوي, محمدرضا, استاديار، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد دهاقان، دهاقان، ايران
دلوی, محمدرضا, استادیار، گروه مدیریت ، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
دلگشايي, بهرام, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.
دلگشايي, بهرام, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
دل‌آرام, زينب, کارشناس ارشد، انفورماتيک پزشکي، گروه انفورماتيک پزشکي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
دمنابی, شهلا, استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
دهباشی, ناهید
دهرآزما, بهروز, دکتري پزشکي عمومي، مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران
دهقان, آزاده
دهقان, راضيه, کارشناس ارشد، فناوري اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، اصفهان، ايران
دهقان, رضا
دهقان, رضا, کارشناس ارشد، مديريت کارآفريني، گروه تحول اداري، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران (ایران)
دهقان, شيرين, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
دهقان, شيرين, كارشناس ارشد، كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي، كتابخانه‌ي دانشكده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
دهقان, علیرضا, مربی، فن‌آوری اطلاعات، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران
دهقان, محمود, کارشناس ارشد، مديريت منابع انساني،دانشگاه آزاد دهاقان، دهاقان، ايران
دهقان نيري, لقمان, دانشيار، تاريخ، دانشکده‌ي ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
دهقاني, ساناز, کارشناس، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز آموزشي درماني شهيد بهشتي، اصفهان، ايران
دهقاني, محمد, مربي، مدارک پزشکي، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، بندرعباس، ايران
دهقاني, محمد, مربي، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، ايران
دهقاني محمودآبادي, آرزو, دانشجوي کارشناسي ارشد، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
دهقانی, لیلا, مربی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه کتابداری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر و دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
دهقانی, محمد, مربی، کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، بندرعباس، ایران
دهنويه, رضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران
دهنويه, رضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت ارايه خدمات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
دهنويه, رضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مدل‌سازي در سلامت، پژوهشکده‌ي آينده‌پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران (ایران)
دهنويه, رضا, استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مدل سازي در سلامت، پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
دهنويه, رضا, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مرکز تحقيقات مديريت ارائ? خدمات سلامت، پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان،کرمان، ايران (ایران)
دهنويه, رضا, قائم مقام پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت و عضو کميته علمي ارزيابي فناوري سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
دهنويي, رضا, استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان
دوستان, فریده, دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوستي, فرزانه, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
دولاني, عباس, دانشجوي دکتري، علم اطلاعات و دانش شناسي. دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران
ديماذر, قاسم, مربي، انفورماتيک پزشکي، گروه پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران
دژم خوي, مرضيه, کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسي، مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فن آوري، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي و روان¬شناسي، اصفهان، ايران
دیانی, فریبا

ذ

ذاکري, الهه, دانشجوي کارشناسي ارشد، جغرافيا و برنامه برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران
ذوالعلي, فرزانه, استاديار، اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
ذوالفقاری, بهزاد

ر

رئوفی, اعظم
رئيس زاده, مهديه, استاديار، فارماکولوژي، گروه علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج، سنندج، ايران
رئيسي, احمد رضا, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، عضو مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
رئيسي, احمد رضا, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
رئيسي, احمد رضا, استاديار، مديريت اطلاعات سلامت، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رئيسي, احمد رضا, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
رئيسي, احمدرضا, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي ودرماني، مركزتحقيقات مديريت و اطلاعات سلامت،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رئيسي, احمدرضا, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
رئيسي, احمدرضا
رئيسي, احمدرضا, استاديار، مديريت اطلاعات سلامت، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رئيسي, احمدرضا, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رئيسي, احمدرضا, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني ، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
رئيسي, احمدرضا, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رئيسي, احمدرضا, دانشيار، مديريت اطلاعات سلامت ، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رئيسي, احمدرضا, استاديار، مديريت اطلاعات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رئيسي, احمدرضا, استاديار مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني و همكار مركز مطالعات مديريت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (ایران)
رئيسي, زهره, كارشناسي ارشد، مديريت منابع انساني، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
رئيسي, صديقه, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني، کتابخانه‌ي عمومي مولوي شهرکرد، شهرکرد، ايران.
رئيسي, مصطفي, کارشناس، مدارک پزشکي، دانشکده‌ي پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، بندرعباس، ايران
رئيسي, پوران, دانشيار، روانشناسي تربيتي و تحقيق (متدولوژيست)، دانشگاه علوم پزشکي ايران
رئيسي, پوران, دانشيار، روانشناس تربيتي و تحقيق، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران
رئيسي, پوران, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رئيسي, پوران, دانشيار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رئیسی, احمدرضا
رئیسی, احمدرضا (ایران)
رئیسی, احمدرضا, دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رئیسی, مهدی
رئیسی, پوران, دانشيار، تحقيق و اطلاعات آمار، گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
راثي, وحيد, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران
رادمان, اعظم, پزشک عمومي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رادمهر, رضا, کارشناس ارشد، مديريت، دانشکده‌ي علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رادمهر, رضا, کارشناسي ارشد، مديريت، دانشکده‌ي علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
راسخ, حميدرضا, دانشيار ، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
راننده کلانکش, لیلا, دانشیار، انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
راهبر, احمد, مربي، اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم، قم، ايران
راهداري, علي, کارشناس، مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان
راوند, سامان, کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
ربيعي, رضا, استاديار، انفورماتيک پزشکي، گروه مديريت و فن‌آوري اطلاعات سلامت،دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
ربيعي, کتايون, دکتراي حرفه‌اي، پزشکي، مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده‌ي قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ربيعي, کتايون, دکتراي حرفه‌اي، مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده‌ي قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ربیعی, حمیدرضا, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
ربیعی, رضا, استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ربیعی, رضا, استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ربیعی, مهدی, دکتری تخصصی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
رجائي, عبدالمهدي, دانشجوي دكتري، تاريخ، دانشکده‌ي ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رجائی آذرخوارانی, عباس, کارشناس ارشد ، مديريت آموزشي ، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ايران
رجائی پور, سعید
رجائی پور, سعید, دانشيار ، مديريت آموزش عالي ، دانشكده ي علوم تربيتي و روانشناسي ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رجاليان, فرزانه
رجاليان, فرزانه, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده‌ي مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران
رجايي پور, سعيد, استاديار مديريت آموزش عالي دانشگاه اصفهان
رجايي پور, سعيد, استاديار، مديريت آموزش عالي، دانشكده‌ي علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رجايي پور, سعيد, استاديار، مديريت آموزشي، دانشکده‌ي علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رجايي پور, سعيد, استاديار، مديريت آموزش عالي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رجايي پور, سعيد, دانشيار، مديريت آموزشي، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
رجايي پور, سعيد, دانشيار، مديريت آموزشي، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رجايي پور, سعيد, دانشگاه اصفهان
رجايي‌پور, سعيد
رجايي‌پور, سعيد, استاديار، مديريت آموزش عالي، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رجايي‌‌پور, سعيد, استاديار، مديريت آموزش عالي، دانشکده‌ي علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رجایی پور, سعید
رجب بيگي, مجتبي, دانشيار ، مديريت، موسسه آموزش عالي جهاد کشا ورزي، تهران، ايران
رجب زاده, احمد, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته ی تحقیقات دانشجویی، فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رجبي, الهام, کارشناس ارشد، اقتصاد، دانشکده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
رجبي, زهرا
رجبي, مريم, کارشناس ارشد، مديريت دولتي، دانشکده‌ي مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رحماني, حجت, رحماني استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني،دانشکده پيراپزشکي گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رحمانيان کوشکي, مهدي, دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامه¬ريزي روستايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران
رحيم نيا, فريبرز, دانشيار، مديريت، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
رحيمي, بهلول, استاديار، انفورماتيک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران
رحيمي, بهلول, استاديار انفورماتيک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران
رحيمي, عليرضا, مربي کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي و مسؤول راه‌اندازي مرکز تحقيقات فن‌آوري اطلاعات در علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
رحيمي, عليرضا, مربي کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و عضو همکار مرکز تحقيقات فن‌آوري اطلاعات در علوم سلامت
رحيمي, عليرضا, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع رساني، سازمان انرژي اتمي ايران، تهران
رحيمي, عليرضا, مربي، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رحيمي, عليرضا, مربي، کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رحيمي, عليرضا, دانشجوي دکتري، کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه نيوساوث ولز، سيدني، استراليا.
رحيمي, مژگان, کارشناسي ارشد، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
رحيميانفر, علي اکبر, کارشناس، پرستاري، سوپروايزر پژوهشي، مرکز تحقيقات قلب و عروق بيمارستان افشار، يزد، ايران
رحيمي‌پور, معصومه, کارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، گروه بهداشت و پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي دزفول، دزفول، ايران
رحیمی, علیرضا
رحیمی, علیرضا, استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رحیم‌نیا, فریبرز, استاد، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
رخش, فريبا, كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
رخش, فريبا, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، مرکز تحقيقات فن‌آوري اطلاعات در علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رخش, فريبا, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رخش, فريبا, کارشناس ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
رخش, فریبا
رخشاني, مهدي, دانشجوي کارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، يزد، ايران
رستمي, فرشته, دانشجوي کارشناسي ارشد، اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان
رستمي, فريده, دانشجوي کارشناسي ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران.
رستمي, وحيده, کارشناس ارشد، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رستميان, عليرضا, دكتراي حرفه‌‌اي، علوم آزمايشگاهي، مرکز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران، استان مازندران، ساري
رستم‌ نیاکان کلهری, شراره, استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
رستم‌نیاکان کلهری, شراره, استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
رسولي, مريم, استاديار، پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رشيدا, سيده شهربانو, کارشناس، مدارک پزشکي و فناوري اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، مازندران، ايران
رشيدي, كيانوش, كارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، يزد، ايران
رشيدي, كيانوش, كارشناسي ارشد، كتابداري و اطلاع‌رساني، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران
رشيديان, آرش, استاديار، سياستگذاري، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
رضا زاده, اسماعيل, كارشناس ارشد، آموزش مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران
رضائي مفرد, محمد‌رضا, مربي، مهندسي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران.
رضائيان, محسن, دانشيار، اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، رفسنجان، ايران
رضائيان, محسن, دانشيار، گروه پزشكي اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، رفسنجان، ايران
رضائيان, محسن, استاد، اپيدميولوژيست، دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، رفسنجان، ايران
رضائی آدریانی, محسن, استادیار، اخلاق پزشکی، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
رضازاده, اسماعيل, کارشناس ارشد، مدارک پزشکي، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران
رضازاده, اسماعيل, کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري (ایران)
رضايتمند, محمدرضا, رئيس اداره‌ي اسناد پزشکي اداره‌ي كل بيمه‌ي خدمات درماني استان اصفهان
رضايتمند, محمدرضا, دکتري حرفه‌اي، پزشکي عمومي، اداره‌ي كل بيمه‌ي خدمات درماني استان اصفهان، اصفهان، ايران.
رضايي, ستار, دانشجوي دکتري، علوم مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

1 - 1000 (2803)    1 2 3 > >>