ثبت نام

پروفایل

  • جهت ثبت نام در وب سایت مجله فرم زیر را تکمیل نمایید.
  • موارد مربوط به اطلاعات کاربری فقط به زبان انگلیسی و سایر موارد را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ثبت کنید.
  • فیلدهای ستاره دار الزامی است.

اطلاعات کاربری
نام کاربری فقط میتواند دارای حروف کوچک ، اعداد ، خط فاصله و خط فاصله زیرین باشد.
رمز عبور باید حداقل دارای 6 حرف باشد.

آدرس ORCID پس از ثبت نام در سایت ORCID Registry به نویسنده اختصاص می یابد. برای ثبت نام، آدرس کامل را به فرمت زیر وارد نمایید.
http://orcid.org/0000-0002-1825-0097
اطلاعات شخصی
  Joan Alice Smith = JAS
 
 خواهشمند است گرایش خود را وارد نمایید.
اطلاعات سازمانی
 فقط اعداد به فرمت *****۰
 فقط اعداد (6-10 کاراکتر)
 فقط اعداد به فرمت *********۰۹

نام موسسه، مانند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - گروه داخلی

Organizaion, for example, Isfahan University of medical sciences, Internal medicine department

(گروه آموزشی, درجه علمی و غیره)
 
تصویر مربوط به تایید صحت
لطفا حروف موجود در تصویر فوق را به ترتیبی که می بینید وارد کنید

زبانهای کاربردی

: اطلاع از انتشار شماره جدید مجله
: میتوانید به این مجله مقاله ساب میت کنید

* موارد ستاره دار الزامی است.