مدیریت ریسک در بخش رادیولوژی بیمارستان‌های دانشگاهی شهراصفهان

احسان الله حبیبی؛ بهرام سلیمانی؛ رویا ناطقی؛ مریم لطفی روزبهانی؛ محمدحسین یارمحمدیان

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: یکی از بخش‌هایی که باید ایمنی آن بیشتر مورد توجه باشد، بخش رادیولوژی بیمارستان است.دراین بخش افزون بر خطرات و حوادث احتمالی که مشابه آن در سایر بخش‌های بیمارستان وجود دارد، خطرات بالقوه‌ی تابش پرتو برای بیماران، همراهان، کارکنان، استادان و دانشجویان نیز وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت موجودایمنی دربخش رادیولوژی ...  بیشتر

بررسی آگاهی مدیران بسمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران بروز آتش سوزی در بیمارستان در سال 83-1382

احسان الله حبیبی؛ شهره اعتماد؛ رویا خلیلی؛ مریم زحمتکش

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1383

چکیده
  مقدمه: آتش سوزی یکی از حوادث بسیار ناگواری است که در تاریخ بشریت زیان های جانی و مالی فراوانی به دنبال داشته است. در هنگام بروز جنگ و زلزله مناطق مسکونی و مراکز درمانی بیش از پیش در معرض آتش سوزی قرار دارند. بر اثر حوادث فوق الذکر در این مناطق، آتش سوزی در ساختمان به وقوع می پیوندد و بدلیل غیر منتظره بودن زمان وقوع باید آمادگی لازم را ...  بیشتر