تحلیل روند پژوهش‌های حوزه بیوانفورماتیک بر مبنای پایگاه Clarivate

معصومه کیانی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، ، صفحه 294-300

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.3976

چکیده
  مقدمه: عمق و گستردگی اطلاعات موجود در جامعه علمی و تحقیقاتی کنونی، فرصت خوبی را برای بهره‌برداری از این اطلاعات فراهم آورده است. در این میان، حوزه بیوانفورماتیک به عنوان یک زمینه علمی به نسبت جدیدی که نقش مهمی در مطالعات زیستی دارد، توجه زیادی از رشته‌های مختلف مانند فن‌آوری اطلاعات، ریاضیات و علوم زیستی نوین را در سال‌های اخیر ...  بیشتر

کارامدی رسانه‌های اجتماعی در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس هرم نیازهای اطلاعاتی Norwood

فاطمه زرمهر؛ حسن اشرفی ریزی؛ احمد شعبانی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 40-45

https://doi.org/10.22122/him.v15i1.3354

چکیده
  مقدمه: امروزه رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در رفع نیازهای اطلاعاتی افراد به ویژه دانشجویان ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان کارامدی رسانه‌های اجتماعی در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس هرم نیازهای اطلاعاتی Norwood انجام شد.روش بررسی: روش این مطالعه، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه ...  بیشتر

رابطه‌ی بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

طاهره قلی پور؛ احمد شعبانی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، ، صفحه 608-614

چکیده
  مقدمه: منابع انسانی از ذخایر مهم یک سازمان محسوب می­شود. شفافیت نقش می­تواند موجب مفید بودن فرد و در نهایت انجام بهتر کارها شود.  با توجه به اهمیت شفافیت نقش کتابداران، این مطالعه به منظور تعیین رابطه­ی بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان صورت گرفت.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی- پیمایشی بود که  با استفاده ...  بیشتر

نوآوری سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه‌ شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرضیه دژم خوی؛ مرتضی محمدی استانی؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، ، صفحه 615-624

چکیده
  مقدمه: نوآوری سازمانی مستلزم تبدیل ‌ایده‌ها به اشکال قابل استفاده‌ سازمانی است و ‌این‌ ایده برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان نوآوری سازمانی (اداری و فنی) در کتابخانه­های دانشگاه­های دولتی شهر شیراز (دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز) بود.روش بررسی: نوع مطالعه حاضر توصیفی- ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر مدیریت دانش بر بهره وری کتابداران با استفاده از تکنیکFUZZY AHP

احمد شعبانی؛ مرتضی محمدی استانی؛ حامد فروگذار؛ امین داریوش

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 963-973

چکیده
  مقدمه: با توجه به این که منابع مادی، فیزیکی، انسانی، و امکانات محدودی در اختیار سازمان است و بسیاری از منابع کمیاب و تجدیدناپذیر بوده، شکل­گیری مجدد آن­ها سال­های زیادی را می­طلبد، بنابراین بهره­وری این منابع اهمیت زیادی پیدا می­کند. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر مدیریت دانش بر بهره­وری کتابداران در دانشگاه­های ...  بیشتر

راهکارهای افزایش اثر بخشی دروس سازماندهی مواد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان

احمد شعبانی؛ رویا خدادوستان؛ رسول سعادت

دوره 11، شماره 5 ، دی 1393، ، صفحه 558-567

چکیده
  مقدمه: مجموعه منابع کتابخانه باید براساس روش های متعارف و استانداردهای جهانی، فهرست نویسی و سازماندهی شود تا به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان کتابخانه به شکل مطلوب پاسخ داده شده، و دستیابی سریع به منابع کتابخانه ای میسر شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای افزایش اثر بخشی دروس سازماندهی مواد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ...  بیشتر

رابطه‌ی میزان کاربست مؤلفه‌های‌ مدیریت دانش و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سعید رجایی پور؛ سوسن بهرامی؛ اعظم کمالی دولت‌آبادی؛ احمد شعبانی

دوره 10، شماره 4 ، آبان 1392، ، صفحه 619-626

چکیده
  مقدمه: دانشگاه‌ها اصلی‌ترین مؤسساتی هستند که سرمـایه‌ی دانش را در نیروی کار‌ ایجـاد می‌کنند و می‌توانند اقتصاد دانش محور را حمایت کنند. این مقاله درصدد تعیین رابطه‌ی بین کاربست مؤلفه‌های مدیریت دانش با عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 91-1390 بود. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه‌ی ...  بیشتر

میزان کاربرد مؤلفه‌های مدیریت پست مدرن در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ناهید سلیمانی؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 58-66

چکیده
  مقدمه: با پیدایش مؤلفه‌های جدید مدیریت پست‌ مدرن شامل ترغیب، خودکنترلی، رهبری خدمتگزار، سازماندهی فعال، نوآوری، و هم‌آفرینی، مدل‌های سنتی مدیریت زیر سؤال برده شده است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان کاربرد مؤلفه‌های مدیریت پست مدرن در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- ...  بیشتر

نظرات کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در خصوص ضرورت مؤلفه‌های مجموعه‌گستری استوارت لی(Stuart Lee) درکتابخانه‌های دانشگاهی

مریم اقارب پرست؛ احمد شعبانی؛ هادی شریف مقدم؛ فاطمه نادری خراجی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 67-78

چکیده
  م قدمه: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین کار کتابخانه‌ها، گزینش مواد و منابع اطلاعاتی برای مجموعه‌ی کتابخانه‌ها می‌باشد. هدف این پژوهش، شناسایی نظرات کتابداران و کارکنان ‌دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در خصوص ضرورت مؤلفه‌های مجموعه‌گستری استوارت لی (Stuart Lee) در کتابخانه‌های دانشگاهی بود. روش بررسی: نوع مطالعه، توصیفی- ...  بیشتر

میزان انطباق چکیده‌‌ی فارسی طرح‌های پژوهشی مصوب دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو 214

داود خلجی؛ احمد پاپی؛ حسن اشرفی‌ریزی؛ احمد شعبانی؛ اکبر حسن‌زاده

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: رعایت استانداردهای چکیده‌نویسی، نقش بسیار مهمی در بازیابی اطلاعات دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان انطباق چکیده‌ی فارسی طرح‌های پژوهشی مصوب دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو 214 بود. روش بررسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه‌ی وارسی ...  بیشتر

میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی و بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی تبریز بر اساس مدل Hissig

اکبر حسین زاده؛ احمد شعبانی؛ سید علی سیادت

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: تأکید مدیریت دانش در کتابخانه‌ها، ترویج خلق دانش، روابط نزدیک‌تر بین کتابخانه‌ها، داخل کتابخانه‌ها و بین کتابخانه‌ها و کاربران آن‌ها با انگیزه‌ی افزایش میزان رضایت کاربران و بهبود خدمات کتابخانه، تقویت شبکه‌های جهانی و زنده کردن جریان دانش می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های ...  بیشتر

بررسی میزان انطباق چکیده‌ی فارسی پایان‌نامه‌های دوره‌ی دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با استانداردهای چکیده‌نویسی (214 ISO)

احمد شعبانی؛ عصمت عسگری؛ رضا همایی؛ رسول سعادت

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: با توجه به ضرورت یکدستی و هماهنگی در ساختار چکیده‌ها و افزایش دقت، صحت و جامعیت آن‌ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت استاندارد چکیده‌نویسی (214 ISO) در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های دوره‌ی دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال‌‌‌های 87-1378 صورت گرفت.روش بررسی: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع کاربردی ...  بیشتر

بررسی میزان استناد مقالات ISI web of science به مجلات دسترسی آزاد پایگاه DOAJ در دو حوزه‌ی علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه

رسول سعادت؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: به کمبود بودجه در کتابخانه‌ها جهت تأمین این نوع منابع و نیز تسهیل دسترسی پژوهشگران به مجلات علمی، اصل دسترسی آزاد به این نوع منابع به طور عمده در غالب مجلات الکترونیک دسترسی آزاد، در طول 15 سال اخیر متحول شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان استناد مقالات مجلات پایگاه ISI web of science به مجلات پایگاه DOAJ در دو حوزه‌ی علوم بهداشت و پزشکی ...  بیشتر

ضرورت تأکید بر توسعه‌ی کتابخانه‌های بیمارستانی در برنامه‌های خدمات اطلاع‌رسانی پزشکی

احمد شعبانی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390

چکیده
  کتابخانه‌های بیمارستانی، کتابخانه‌ای برای استفاده‌ی بیماران و گاهی کارمندان، که به وسیله‌ی بیمارستان یا سازمانی علاقه‌مند اداره می‌شود. این کتابخانه‌ها عهده‌دار ارایه‌ی خدمات اطلاع‌رسانی دانش‌مدار در زمینه‌ی علوم‌ پزشکی و بهداشتی است. این یادداشت بر اساس روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر مباحث توصیفی با نگرشی به متون پیشین درباره‌ی ...  بیشتر

چگونگی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و موجودیت پیوندهای فراسازمانی آن‌ها

احمد شعبانی؛ رسول سعادت

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  مقدمه: توسعه فن‌آوری اطلاعات و مدیریت آن با تجهیزات نوین در سازمان‌ها همراه بوده است؛ به نحوی که راه‌کارهای چندی را جهت ارتقای رضایت اعضای سازمان در بر خواهد داشت. ضرورت این موضوع، موجب توسعه زیر ساخت‌ها و برنامه‌‌ریزی‌های جدیدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شده است و مطالعات جدیدی را می‌طلبد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چارچوب ...  بیشتر

ارائه‌ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت

سید عباس حقایق؛ محمدباقر کجباف؛ احمد شعبانی؛ محمد نیکبخت؛ حجت‌‌‌‌‌‌ا... فراهانی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: با توجه به این که استفاده از اینترنت به طور چشم‌گیری رو به افزایش است، نگرش افراد نسبت به اینترنت مورد توجه پژوهشگران، بازاریان و تولیدکنندگان منابع اطلاعاتی آن می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش به اینترنت (IAS-40) به عنوان یک ابزار جامع بود که شامل چهار خرده مقیاس اضطراب اینترنت، ...  بیشتر

ایمنی کتابخانه‌های وابسته به سازمان آستان قدس رضوی از دیدگاه مسؤولان

احمد شعبانی؛ سید عباس مرجانی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1386

چکیده
  چکیده مقدمه: ایران از کشورهای بلاخیز جهان محسوب می‌شود و با توجه به گستردگی میراث فرهنگی آن، بهره‌مند از نهادهای متنوع آموزشی و پژوهشی است. از آن جا که مهم‌ترین هدف کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی حفظ و نگهداری این میراث است، این پژوهش رعایت اصول ایمنی در ساختمان کتابخانه‌های وابسته به سازمان آستان قدس رضوی را مورد بررسی و ارزیابی ...  بیشتر

بررسی تاثیر شبکه اینترنت بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

احمد شعبانی؛ فیروزه مهدیه نجف آبادی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1385

چکیده
  مقدمه: فن آوری اطلاعات و توسعه اینترنت در جوامع علمی و تحقیقاتی موجب دگرگونی های گسترده ای شده و استفاده از فن آوری مزبور فعالیت های علمی پژوهشگران را تحت تاثیر قرار داده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر شبکه اینترنت بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع پیمایشی ...  بیشتر