نسخه الکترونیک و کاهش خطاهای پزشکی

سیما عجمی؛ ابتسام سواری

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394

چکیده
  مقدمه  یکی از شایع‌ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی می‌باشد. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دست‌خط بد پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش پتانسیل وقوع خطاهای پزشکی می‌گردد. نمونه‌هایی از خطاهای نسخه نویسی کاغذی شامل بروز اشتباه در نام، دوز، دوره درمان، صدور نسخه اشتباه است. استفاده از انواع مختلف فناوری‌های ...  بیشتر

نظام آراستگی در بهداشت و درمان: دیدگاه اسلام

سیما عجمی؛ فریده موحدی

دوره 9، شماره 6 ، اسفند 1391، ، صفحه 929-941

چکیده
  تفکر ناب برای رشد خود به به ابزارها و روش‌هایی برای حمایت فرایند ناب و رخنه در سازمان نیاز دارد که بر انجام درست‌ترین کار، در درست‌ترین مکان و در اولین فرصت با ایجاد زمینه‌ی کاهش اتلافات و بهینه کردن فرایندها در راستای نیاز مشتری تأکید دارد. نظام آراستگی، ترسیم جریان فرایندهای ارزش در نظام و Kanban از مشهورترین و مهم‌ترین ابزارهای ...  بیشتر

بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌ها و تصمیم‌گیری چند معیاره

سیما عجمی؛ سعیده کتابی

دوره 9، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 697-710

چکیده
  مقدمه: بخش مدارک پزشکی نقش مهمی در ارزیابی، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی کمی و کیفی خدمات مراقبت بهداشتی درمانی بیمارستان‌ها دارد. در پژوهش حاضر، پژوهشگران اقدام به ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان (بیمارستان‌های الزهرا، کاشانی و خورشید) با روش تصمیم‌گیری چند معیاره نمودند. روش بررسی: این پژوهش ...  بیشتر

جذب، اشتغال و آموزش مدارک پزشکی در استان اصفهان

سیما عجمی؛ لیلا قادری نانسا

دوره 8، شماره 5 ، آذر و دی 1390

چکیده
  مقدمه: شاخص پذیرش دانشجو به طور اساسی به نیازهای جامعه در خصوص تخصص خاص و بستر مناسب آموزشی از قبیل تعداد استادان، فضای آموزشی، منابع آموزشی و تسهیلات آموزشی برای آن رشته‌ی تحصیلی بستگی دارد. بنابراین این مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف تعیین شاخص پذیرش دانشجو، اشتغال و آموزش در مقاطع مختلف رشته‌ی مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان با رویکرد کارت امتیازی متوازن

سیما عجمی؛ شهرام توفیقی؛ ناهید توکلی؛ افسانه عباد سیچانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه: ارزیابی جزیی جدا نشدنی از هر فعالیت و کار اجرایی به شمار می‌رود. کارت امتیازی متوازن یکی از مدل‌های ارزیابی عملکرد است که با استفاده از آن، مأموریت و استراتژی‌ها به اهداف و سنجه‌های قابل اندازه‌گیری ترجمه می‌گردند و با رسم نقشه استراتژی روابط علت و معلولی در چهار منظر (مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد) تعیین می‌شوند ...  بیشتر

بررسی گلوگاه‌ها در فرآیند ترخیص بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

سیما عجمی؛ سعیده کتابی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: فرآیند ترخیص یک گلوگاه اساسی در مدیریت بیمارستان است و اصلاح مسیر ترخیص یک استراتژی اصلی است که کلیه‌ی فعالیت‌های بیمارستان به منظور نیل به هماهنگی حول این استراتژی تعریف، تدوین و اجرا می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش تعیین گلوگاه‌ها و میانگین زمان انتظار بیماران بستری در فرآیند ترخیص و راه‌کارهایی برای کاهش آن در ...  بیشتر

کاربرد مدارک و اطلاعات پزشکی در تحقیقات از دیدگاه پژوهشگران

سیما عجمی؛ فائزه کلباسی؛ مهناز کبیری

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: امروزه تحقیقات در علوم مختلف به عنوان ابزاری قدرتمند و شایان توجه جهت ارزیابی آخرین دستاوردهای علمی به کار می‌رود. مهم‌ترین ابزار راه‌گشای محققین در علوم پزشکی برای انجام تحقیقات، مدارک و اطلاعات پزشکی بیماران در بایگانی‌های بیمارستان‌ها می‌باشد. هدف کلی این پژوهش نیز تعیین کاربرد مدارک پزشکی در انجام تحقیقات پژوهشی از ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای روند نظام نظام مدیریت اطلاعات در بخش مدارک پزشکی بیمارستان آیت الله کاشانی با استاندارد

سیما عجمی؛ عذرا توکلی مقدم

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1385

چکیده
  مقدمه: نظام مدیریت اطلاعات یک روش رسمی برای تهیه و ارائه اطلاعات لازم، دقیق و به هنگام به مدیران، به منظور تسهیل فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل مدیریت می باشد. در این میان مدارک پزشکی با وقوف به ابعاد و ارزش واقعی اطلاعات در بخش بهداشت و درمان می تواند اصلی ترین جایگاه اطلاعاتی بخش را به خود اختصاص دهد. هدف اصلی از انجام این پژوهش ...  بیشتر