اقدامات اطلاع‌رسانی برای مقابله با بحران‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سید حبیب ا.. کواری؛ شاندیز مصلحی؛ اکرم پناهی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 35-41

چکیده
  مقدمه: یکی از مسائل و مشکلاتی که بیمارستان با آن روبرو می‌شود شرایط بحرانی ناشی از بلایا می‌باشد. از جمله زیرساخت‌های نظام مدیریت اطلاعات بلایا دانش مدیریت بحران، فن‌آوری اطلاعات، ابزارهای اطلاع رسانی، منابع انسانی، سرمایه و ... می‌باشد. بنابراین بیمارستان‌ها برای مقابله‌ی مؤثر با شرایط بحرانی ناشی از بلایا باید یک برنامه‌ی ...  بیشتر