عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

لیلا نعمتی انارکی؛ فاطمه نوشین فرد؛ فهیمه باب الحوائجی؛ زهرا اباذری

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 714-725

چکیده
  مقدمه: اشتراک دانش به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره‌ی جدید است. این مقاله با هدف عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود. جامعه‌ی آماری شامل3430 نفر هیأت علمی شاغل در مراکز پژوهشی و 12428 نفر هیأت علمی شاغل در دانشگاه‌های ...  بیشتر

عادات و مهارت‌های مطالعه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

زهرا اباذری؛ طاهره ریگی

دوره 9، شماره 6 ، اسفند 1391، ، صفحه 848-861

چکیده
  مقدمه: عادت و مهارت‌های مطالعه یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی در دانشجویان می‌باشد. جایگزینی مهارت‌های مطالعه‌ی مؤثر و عادت‌های مطالعه‌ی مفید برای رسیدن به یادگیری و آموزش بهتر در دانشجویان توصیه می‌شود. هدف این پژوهش، شناسایی عادت و مهارت‌های مطالعه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود. روش بررسی: در ...  بیشتر

تأثیر تولید اطلاعات اعضای هیأت علمی بر ارزش افزوده‌ی اطلاعات؛ مطالعه‌ی موردی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مهوش کلهر؛ زهرا اباذری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 43-52

چکیده
  مقدمه: پژوهش یکی از مهم‌ترین راه‌های تولید اطلاعات است. در نظام پژوهش، کاربردی بودن نتایج پژوهش و ارزش افزوده‌ی اطلاعات تولید شده دارای اهمیت فراوان است. از شاخص‌های ارزش افزوده‌ی اطلاعات، خلاقیت، تولید فناوری جدید، نظریه یا روش جدید، حل چالش‌ها و ... را می‌توان نام برد. در این تحقیق سعی شد رابطه‌ی بین پژوهش‌های انجام شده با پیشرفت ...  بیشتر