مستندسازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده اداره‌ی بیمه‌ی خدمات درمانی

ناهید توکلی؛ سکینه سقائیان نژاد؛ محمدرضا رضایتمند؛ فرهاد مشاوری؛ ایرج قادری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 53-61

چکیده
  مقدمه: از مهم‌ترین مسائلی که همواره توجه، دقت و کوشش مدیران بیمارستان‌ها را به خود معطوف داشته، تسلط و کنترل بر وضعیت مالی بیمارستان و تأمین منابع مورد نیاز برای اداره‌ی بیمارستان می‌باشد. اما آنچه مسلم است بیمارستان‌ها امروز از جهات بسیاری در تنگنای مالی قرار دارند. هدف این تحقیق تعیین وضعیت کسورات اعمال شده اداره‌ی کل بیمه خدمات ...  بیشتر