مدیریت نگهداشت و ایمنی در بخش‌های تشخیصی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان

ابوالقاسم پوررضا؛ فیض اله اکبری حقیقی؛ وجیه اله خدابخش نژاد

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 93-102

چکیده
  مقدمه: ایمنی و نگهداشت بیمارستان، امروزه از اجزاء بسیار مهم مدیریت پیشرفته‌ی واحدهای درمانی به شمار می‌رود. ایمنی در محیط بیمارستان به لحاظ اقتصادی، انسانی و اخلاقی از اهمیت زیادی برخوردار است. بخش‌های تشخیصی از جمله بخش‌های جدا نشدنی بیمارستان بوده و به دلیل برخورداری از تجهیزات و فن‌آوری‌های پیچیده و گران‌قیمت و نیز نیروی ...  بیشتر