سطح سواد سلامت الکترونیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 95-1394

سید جواد قاضی میرسعید؛ محمود قائمی‌زاده

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، ، صفحه 243-248

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3305

چکیده
  مقدمه: امروزه خدمات و اطلاعات سلامت، از طریق اینترنت و سایر ابزارهای ارتباطی الکترونیکی ارایه می‌شود و دستیابی به آن‌ها، نیازمند مهارت‌ها و قابلیت‌هایی است که سواد سلامت الکترونیک نامیده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سواد سلامت الکترونیک در دانشجویان تحصیلات تکمیلی شش رشته دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 95-1394 انجام گرفت.روش ...  بیشتر

سنجش میزان همخوانی کلید واژه‏های مقالات مجله علوم پیراپزشکی با MeSH

فاطمه مسعودی؛ سید جواد قاضی میرسعید

دوره 13، شماره 5 ، دی 1395، ، صفحه 360-366

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای نمایه‌سازی همچون اصطلاحنامه‌ها و سرعنوان‌های موضوعی پزشکی در ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان همخوانی کلید واژه‌های مقالات مجله انگلیسی زبان علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Journal of Paramedical Sciences) با سرعنوان‌های موضوعی پزشکی MeSH (Medical Subject Headings) ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای موتورها و ابرموتورهای کاوش منتخب در بازیابی اطلاعات فیزیوتراپی از شبکه‌ی جهانی وب و تعیین همپوشانی آنها

سیدجواد قاضی میر سعید؛ حمید حقانی؛ علیرضا اکبری

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در شبکه‌ی جهانی وب، از ابزارهای کاوش که شامل موتورهای جستجو، ابر موتورهای جستجو و راهنماهای موضوعی است استفاده می‌شود. به همین منظور مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش منتخب، در بازیابی اطلاعات فیزیوتراپی از شبکه‌ی جهانی وب و تعیین همپوشانی میان آنها ...  بیشتر