میزان رعایت معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی کالج پزشکان آمریکا در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی

امیر عباس عزیزی؛ اباذر حاجوی؛ حمید حقانی؛ مهدیه شجاعی باغینی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت زیاد اطلاعات پزشکی در بهبود کیفیت درمان، آموزش و تحقیق پزشکی در سطوح ملی و بین‌المللی ضرورت به کارگیری فن‌آوری مدارک پزشکی احساس می‌شود. در این پژوهش سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی با معیارهای کالج پزشکان آمریکا مقایسه و کاستی‌های معیارهای ملی مشخص ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای موتورها و ابرموتورهای کاوش منتخب در بازیابی اطلاعات فیزیوتراپی از شبکه‌ی جهانی وب و تعیین همپوشانی آنها

سیدجواد قاضی میر سعید؛ حمید حقانی؛ علیرضا اکبری

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در شبکه‌ی جهانی وب، از ابزارهای کاوش که شامل موتورهای جستجو، ابر موتورهای جستجو و راهنماهای موضوعی است استفاده می‌شود. به همین منظور مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش منتخب، در بازیابی اطلاعات فیزیوتراپی از شبکه‌ی جهانی وب و تعیین همپوشانی میان آنها ...  بیشتر