دیدگاه مدیران و توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علی کشتکاران؛ فروزنده احمدزاده؛ مهدی کلانتری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: فن‌آوری اطلاعات مجموعه‌ای از ابزارها، تجهیزات، دانش و مهارت‌هاست که از آنها در گردآوری، ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات استفاده می‌شود. هدف این پژوهش تعیین نتایج توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دیدگاه مدیران و کارکنان مربوط در سال 1384 بود. روش بررسی: در این پژوهش ...  بیشتر

کارکنان بخش‌ مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی و اختلالات ارگونومیک

علی کشتکاران؛ افسانه دانیالی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: با وجود آگاهی جهان از اثرات پایدار کاربرد ارگونومی بر کاهش اختلالات اسکلتی- عضلانی و افزایش بهره‌وری در محیط کار، در ایران هنوز به ملاحظات ارگونومیک در سازمان‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات بهداشتی درمانی پرداخته نشده است و متأسفانه آمار و اطلاعات کافی نیز از خسارت‌های ناشی از اختلالات اسکلتی- عضلانی در این محیط وجود ندارد. هدف ...  بیشتر