ارزش گذاری سایت های پورتال آموزش در سلامت جامعه

سید مهدی حجازی؛ فریده موحدی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: فن‌آوری اطلاعات امکانات فراوانی در عرصه‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد نموده است که دسترسی به اینترنت از شاخص‌های مهم این فن‌آوری محسوب می‌گردد. با توجه به رشد روزافزون کاربردهای آن، استفاده از پورتال‌ها برای آموزش سلامت جامعه و ارائه‌ی خدمات زنده، کم هزینه و قابل دسترس در هر مکان و زمان شناخته شده است. در این مقاله ...  بیشتر