مدیریت فرایندهای درمانی و سازمانی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات

پیمان رضایی هاچه سو؛ شهلا فزون خواه؛ ناصر صفایی؛ هادی لطف نژاد افشار؛ Peyman Rezaeihachesoo؛ Shahla Fozoonkhah؛ Naser Safaei؛ Hadi Lotfnejad Afshar

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  بیمارستان شامل واحدهای مختلف سازمانی با انواع طرح‌های مختلف پردازش اطلاعات و انواع متفاوت کارکنان حرفه‌ای مراقبت سلامت می‌باشد که به ارتباطات متقابل بین واحدهای سازمانی و نیز ارتباط با خارج سازمان نیاز دارد. همچنین به دلیل منحصر به فرد بودن فرایند مراقبت از هر بیمار، سازمان‌های مراقبت سلامت با چالش‌های بسیاری در هماهنگی روبرو ...  بیشتر

ارتقای سواد اطلاعاتی؛ اساس توسعه‌ی پرستاری مبتنی بر شواهد

شفیع حبیبی؛ پیمان رضایی هاچه سو؛ راضیه طبقی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  پرستاری مبتنی بر شواهد فرایندی است که در سال‌های اخیر به عنوان شیوه‌ای برای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بر اساس جدیدترین یافته‌ها مطرح شده است. طی این فرایند پرستار می‌تواند با استفاده از شواهد تحقیقات موجود، مهارت بالینی خود و عملکرد بیمار، تصمیمات بالینی مناسب را اتخاذ نماید. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که پرستاران در عملکرد ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان، مالزی و ایران

هادی لطف نژاد افشار؛ زهرا زارع فضل الهی؛ معصومه خوش کلام؛ پیمان رضایی هاچه سو

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: با وجود توسعه قابل توجهی که در طول چند دهه اخیر در این کشور در بخش مراقبت بهداشت روان صورت پذیرفته، توجه چندانی به ثبت اطلاعات بهداشت روان نشده است. در حال حاضر یک نظام کارآمد ملی ثبت بهداشت روان که بتواند نیازهای این بخش را برآورده کند وجود ندارد؛ هدف پژوهش حاضر ارائه ساختار مقدماتی نظام ثبت اطلاعات بهداشت روان در ایران بود. ...  بیشتر

فن‌آوری اطلاعات و خطاهای پزشکی: راهکارهای اصلاحی

پیمان رضایی هاچه سو؛ شفیع حبیبی؛ شهل فزونخواه

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  افزایش خطاهای پزشکی به نگرانی عمومی در میان سیاست‌گذاران، ارائه‌دهندگان و متخصصین امر سلامت و درمان تبدیل شده است. خطاهای پزشکی در بیمارستان‌ها و مؤسسات مراقبت سلامت ایالات متحده سومین علت شایع مرگ بوده و سالانه قریب به 98000 نفر جان خود را در این راه از دست می‌دهند. طبق نظر پیشگامان صنعت سلامت و مراقبت بهداشتی، استفاده از فن‌آوری ...  بیشتر