فن‌آوری اطلاعات و خطاهای پزشکی: راهکارهای اصلاحی

پیمان رضایی هاچه سو؛ شفیع حبیبی؛ شهل فزونخواه

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  افزایش خطاهای پزشکی به نگرانی عمومی در میان سیاست‌گذاران، ارائه‌دهندگان و متخصصین امر سلامت و درمان تبدیل شده است. خطاهای پزشکی در بیمارستان‌ها و مؤسسات مراقبت سلامت ایالات متحده سومین علت شایع مرگ بوده و سالانه قریب به 98000 نفر جان خود را در این راه از دست می‌دهند. طبق نظر پیشگامان صنعت سلامت و مراقبت بهداشتی، استفاده از فن‌آوری ...  بیشتر