برآورد هزینه‌ی سرانه دانشجویی دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی در سال تحصیلی 86-1385

سعید کریمی؛ عظیمه قربانیان؛ سیاوش خلیلی مقدم

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه:همراه با رشد و توسعه‌ی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی،‌ ضرورت دارد که ساختارهای اداری آنها نیز متناسب با انجام وظایف، هماهنگ با برنامه‌های کلان دانشگاه رشد نماید. در این راستا عملکرد مالی نکته‌ی مهمی از مولفه‌های اصلی مدیریت سازمان است و به منزله‌ی ابزاری برای نیل به اهداف کارایی و ‌اثربخشی محسوب می‌شود. هدف این پژوهش ...  بیشتر