نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملکرد بیمارستان ‌دکتر شیخ مشهد

غلامرضا مرادی؛ معصومه سرباز؛ خلیل کیمیافر؛ ناصر شفیعی؛ یوسف ستایش

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستانی نه تنها موجب بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری بهتر می‌شود، بلکه با ارائه‌ی اطلاعات و سوابق بیمار به ارائه کنندگان خدمات در تصمیم‌گیری‌های بهداشتی - درمانی نیز نقش به سزا و مؤثری دارد. هدف از این مطالعه، شناخت قابلیت‌های سیستم اطلاعات بیمارستانی و تعیین نقش آن در عملکرد بیمارستان‌ها بود. روش بررسی: این ...  بیشتر

تحلیل ساختار و محتوای وب‌‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی منتخب کشور سال 1386

غلامرضا مرادی؛ مریم احمدی؛ علیرضا ظهور؛ فربد عبادی فردآذر؛ محمدرضا صابری

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1386

چکیده
  چکیده مقدمه: وب‌سایت اطلاع‌رسانی بیمارستانی، سیستمی مناسب برای تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباط بین بیمار، بیمارستان و کادر درمانی محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی ساختار و محتوای وب‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی ایران انجام گردید. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی، ابتدا وب‌سایت‌های قابل دسترس بیمارستان‌های آموزشی ...  بیشتر