مقایسه‌‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی

صدیقه محمد اسماعیل؛ الهام لفظی قاضی؛ عباس گیلوری

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: یکی از راه‌های بازیابی اطلاعات تخصصی از اینترنت، استفاده از ابزارهای کاوش است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی و سنجش میزان ربط مدارک بازیابی شده در آنها انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی تطبیقی است که جامعه‌ی پژوهش آن، 6 موتور و 6 ابر موتور کاوش اصلی که ...  بیشتر

خروجی Really Simple Syndication Feed و توجه کتابداران و اطلاع‌رسانان به کارکردهای آن

صدیقه محمد اسماعیل؛ سید جواد قاضی میرسعید

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1386

چکیده
  چکیده دستیابی به اطلاعات، عنصری اساسی در فرآیند پژوهش و تولید علم می‌باشد و از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌گردد. از این رو آشنایی و بهره‌گیری از شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی و نیز فن‌آوری‌های مربوط بدان امری لازم و ضروری است. در این راستا اینترنت، وب، و به تبع آن تکنیک‌های اطلاعاتی موجود بر ‌روی آن، نظیر خروجی R.S.S Feed یکی از ...  بیشتر