ایمنی کتابخانه‌های وابسته به سازمان آستان قدس رضوی از دیدگاه مسؤولان

احمد شعبانی؛ سید عباس مرجانی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1386

چکیده
  چکیده مقدمه: ایران از کشورهای بلاخیز جهان محسوب می‌شود و با توجه به گستردگی میراث فرهنگی آن، بهره‌مند از نهادهای متنوع آموزشی و پژوهشی است. از آن جا که مهم‌ترین هدف کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی حفظ و نگهداری این میراث است، این پژوهش رعایت اصول ایمنی در ساختمان کتابخانه‌های وابسته به سازمان آستان قدس رضوی را مورد بررسی و ارزیابی ...  بیشتر