تأثیر فن‌آوری اطلاعات در ارتقای نظام سلامت از دیدگاه کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان

لیلا شکری زاده آرانی؛ مهتاب کرمی

دوره 8، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 835-841

چکیده
  مقدمه: شناخت تأثیرات بالقوه‌ی فن‌آوری اطلاعات در صنعت خدمات سلامت از قبیل اثر بر فرایند درمان، سرعت و سهولت بازیابی اطلاعات و در دسترس قرار دادن این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات بالینی مبتنی بر موقعیت و فعالیت‌های مدیریتی، آموزشی و پژوهشی، می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های استراتژیک به منظور ارتقای دستاوردهای نظام سلامت مبتنی ...  بیشتر

کاربرد مدیریت دانش در کد گذاری بالینی در سازمان‌های مراقبت بهداشتی

مهتاب کرمی؛ زکیه پیری

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1386

چکیده
  چکیده کدگذاری بالینی، فرایندی است برای ترجمه‌ی مستندات پزشکی به کدهای تشخیصی که طی آن اقدامات و عملیات مالی داده‌های مراقبت بهداشتی به وسیله کد یا سیستم شماره‌گذاری نمایش داده می‌شوند. کدگذاری بالینی در مراقبت بهداشتی، یک فرایند از مدیریت دانش تلقی می‌شود، زیرا برخی از مفاهیم مدیریت دانش در آن مصداق پیدا می‌کند. مفاهیمی از ...  بیشتر