حوزه‌های بهبود بر اساس مدل تعالی در بیمارستان امام موسی کاظم (ع)

فرزانه اقبال؛ محمد حسین یار محمدیان؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ علیرضا یزدانی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 138-145

چکیده
  مقدمه: در بخش بهداشت و درمان نیز همانند دیگر بخش‌ها، خود‌ارزیابی امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. محدودیت منابع این بخش، ضرورت پایش عملکرد، حیاتی بودن خدمات و مراقبت‌های ارایه شده توسط بخش، اهمیت رعایت کیفیت در ارایه‌ی خدمات و ... شواهدی دال بر ضرورت خود‌ارزیابی دقیق و صحیح عملکرد این بخش می‌باشند. از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی ...  بیشتر

میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی و بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی تبریز بر اساس مدل Hissig

اکبر حسین زاده؛ احمد شعبانی؛ سید علی سیادت

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: تأکید مدیریت دانش در کتابخانه‌ها، ترویج خلق دانش، روابط نزدیک‌تر بین کتابخانه‌ها، داخل کتابخانه‌ها و بین کتابخانه‌ها و کاربران آن‌ها با انگیزه‌ی افزایش میزان رضایت کاربران و بهبود خدمات کتابخانه، تقویت شبکه‌های جهانی و زنده کردن جریان دانش می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های ...  بیشتر

رابطه‌ی بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اکرم نیک بخت؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ اعظم مقدم

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  مقدمه: بین رهبری و دانش افراد باید ارتباط پویایی وجود داشته باشد. این ارتباط از راه تشویق، برانگیختن استنباط‌ها و نگرش‌های افراد برای کسب دانش صورت می‌گیرد. هدف این مقاله، تعیین رابطه‌ی بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع ...  بیشتر

کاربرد مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرزانه اقبال؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ سید علی سیادت

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: مدیریت اطلاعات منابع انسانی به ‌عنوان یکی از دستاوردهای نوین و ارزشمند، بزرگ‌ترین چالش فراروی مدیران فعلی است؛ از این رو باور عمیق بر به کارگیری و اجرای عملی شیوه‌ها و نظام‌های اطلاعاتی نوین مدیریتی در حوزه منابع انسانی، از جمله مدل تعالی سازمانی (EFQM: European Foundation for Quality Management Excellence Model) است که موجب بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان ...  بیشتر

به‌کارگیری سیستم اطلاعات در بیمارستان‌های شهر اصفهان و ارایه‌ی یک مدل پیشنهادی

مرضیه مختاری پور؛ سید علی سیادت

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: با توجه به پدیده‌ی انفجار اطلاعات در اثر رشد فن‌آوری اطلاعات و ابزارهای الکترونیک و رایانه‌ای در دهه‌ی گذشته، برپا کردن سیستم‌هایی برای تولید و مدیریت اطلاعات ضروری است. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی میزان کاربست سیستم‌های اطلاعاتی در بیمارستا‌ن‌ها و مزایا و معایب آن پرداخت. روش بررسی: در این تحقیق توصیفی، 15 ...  بیشتر