رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش : مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

محمدرضا امیراسماعیلی؛ محمود نکویی مقدم؛ سجاد خسروی؛ سعید میرزایی؛ نادیا ارومیه ای

دوره 11، شماره 6 ، بهمن 1393، ، صفحه 770-778

چکیده
  مقدمه: دانش به عنوان منبع اصلی سازمان‏ها تلقی و به عنوان یک سرمایه مطرح شده است. انتقال، خلق و به کارگیری دانش، مستلزم وجود فرهنگ سازمانی است که مشوق این امر باشد و دانشگاه ها به عنوان سازمان های تولید کننده دانش  باید از این امر بهره مند باشند. هدف این پژوهش تعیین رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در  دانشگاه علوم ...  بیشتر

ارزیابی فرایند اولویت‌گذاری بر اساس چارچوب پاسخگویی برای منطقی بودن در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نادیا ارومیه ای؛ سعید میرزایی؛ سجاد خسروی؛ محمود نکویی‌مقدم

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1393، ، صفحه 474-484

چکیده
  مقدمه: با توجه به محدودیت منابع و نیازهای نامحدود به خصوص در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی و نقش مهم بهداشت و درمان در سلامت افراد جامعه مسأله تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود در حوزه خطیر بهداشت و درمان حائز اهمیت می‌باشد. از همین رو این مطالعه با هدف ارزیابی اولویت‌گذاری بر اساس چارچوب پاسخگویی برای منطقی بودن در دانشگاه علوم ...  بیشتر

مرور نظام‌مند بررسی اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی و نظام سلامت: چالش‌ها و راهکارها

محمد حسین مهرالحسنی؛ مسعود ابوالحلاج؛ محمود نکویی مقدم؛ رضا دهنویه؛ مژگان امامی

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 750-760

چکیده
  مقدمه: امروزه دگرگونی‌های شدیدی در ساختارهای دولتی به‌ویژه نظام‌های مراقبت سلامت ایجاد شده است. در این سازمان‌ها افزایش هزینه‌ها و انتظارات فزاینده‌ی مشتریان، توجه دولت‌ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است. بدون شک تصمیم‌گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی است که این امر توسط نظام ...  بیشتر

مقایسه‌ی ضریب تأثیر مجلات تخصصی کشور ایران و کشورهای منتخب

مریم اخوتی؛ محمود نکویی مقدم؛ محمدرضا امیراسماعیلی؛ مینا مرادزاده؛ محمود موسی زاده

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 79-89

چکیده
  م قدمه: قرار گرفتن ایران در رتبه‌ی بالای علمی در بین کشورهای منطقه، برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی در تولید علم، بخشی از اهداف بسیار مهم تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی ایران می‌باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه‌ی شاخص ضریب تأثیر مجلات تخصصی ایران و کشورهای منتخب و ارایه‌ی پیشنهادهای مناسب انجام ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان

محمود نکویی مقدم؛ علی حسن زاده؛ وحید یزدی فیض آبادی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت یکی از عوامل مؤثر در بهبود نظام تصمیم‌گیری مدیران در سازمان به شمار می‌روند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات مقطعی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کارشناسان ادارات ...  بیشتر