ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید بهشتی بر اساس استانداردهای موجود

محمدرضا هاشمیان؛ علیرضا هویدا؛ معصومه خوشکام

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: امروزه کتابخانه‎های بیمارستانی در عملکردهایی مانند مراقبت‎ و آموزش بیمار نقش مهمی ایفا می‎کند. در واقع کتابخانه‎های بیمارستانی علاوه بر نقشی که در آموزش و پژوهش بر عهده دارند، سهم بسزایی نیز در درمان ایفا می‎کنند. با توجه به این مسایل، رعایت استانداردها توسط این کتابخانه‎ها می‎تواند به بهبود وضعیت و ارتقای خدمات اطلاع‎رسانی ...  بیشتر

اطلاعات منابع بیمارستانی در مدیریت بلایا در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران

محمدرضا ملکی؛ معصومه خوشکام؛ پریسا شجاعی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: یکی از مشکلات اساسی که مراکز بهداشتی درمانی، به خصوص بیمارستان‌ها در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه با آن رو به‌ رو می‌شوند، نبودتعادل بین نیازها و منابع در دسترس می‌باشد که این امر ارائه خدمات پزشکی با کیفیت مطلوب را با خطر مواجه می‌کند. این مقاله نیز با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر