بررسی عوامل مرتبط با تقاضای القایی برای بیماران قلبی- عروقی

حامد عسگری؛ نادر خالصی؛ امیر اشکان نصیری‌پور؛ رضا زیاری

دوره 17، شماره 6 ، اسفند 1399، ، صفحه 279-286

https://doi.org/10.22122/him.v17i6.4248

چکیده
  مقدمه: با توجه به فراوانی بروز و شیوع و ماهیت خاص بیماری‌های قلبی- عروقی در کشورمان و تعدد، تنوع، پیچیدگی و گران‌قیمت بودن خدمات و تجهیزات تشخیصی و درمانی، امکان القای تقاضا در این دسته از بیماری‌ها بیشتر است. پژوهش حاضر با هدف آزمون رویکرد حداقل مربعات جزیی عوامل مرتبط با تقاضای القایی در بیماری‌های قلبی- عروقی و ارایه الگویی از ...  بیشتر

امکان‌سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری در حوزه‌ی معاونت امور درمان سازمان تأمین اجتماعی

امیر اشکان نصیری‌پور؛ شهرام توفیقی؛ رقیه جوانمردی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: امروزه استقرار سامانه‌های (نظام‌های) اطلاعاتی، از جمله سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری به عنوان پشتوانه‌ای برای تصمیم‌گیری مدیریت کلان سازمان، ضروری می‌باشد. مشارکت در بهبود نظام تصمیم‌گیری از طریق امکان‌سنجی استقرار سیستم پشتیبان تصمیم درحوزه‌ی معاونت امور درمان سازمان تأمین اجتماعی، هدف اصلی این مطالعه بوده است. روش بررسی: ...  بیشتر