امکان‌سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری در حوزه‌ی معاونت امور درمان سازمان تأمین اجتماعی

امیر اشکان نصیری‌پور؛ شهرام توفیقی؛ رقیه جوانمردی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: امروزه استقرار سامانه‌های (نظام‌های) اطلاعاتی، از جمله سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری به عنوان پشتوانه‌ای برای تصمیم‌گیری مدیریت کلان سازمان، ضروری می‌باشد. مشارکت در بهبود نظام تصمیم‌گیری از طریق امکان‌سنجی استقرار سیستم پشتیبان تصمیم درحوزه‌ی معاونت امور درمان سازمان تأمین اجتماعی، هدف اصلی این مطالعه بوده است. روش بررسی: ...  بیشتر