مطالعه‌ی قانون انتقال و پاسخ‌گویی الکترونیک بیمه‌ی سلامت و نظرسنجی امکان پیاده‌سازی آن در ایران

فرخنده اسدی؛ اعظم السادات حسینی؛ حمید مقدسی؛ مجتبی اسماعیلی

دوره 8، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 900-980

چکیده
  مقدمه: مراقبت بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مورد توجه جوامع انسانی است و بیمه‌ی درمانی مناسب‌ترین گزینه برای برخورداری مردم از مراقبت بهداشتی است. اما امروزه انواع بیمه‌های درمانی با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ از این‌رو ضرورت رفع مشکلات به واسطه‌ی تدوین قوانین جدید مشهود است. قانون انتقال و پاسخ‌گویی الکترونیک بیمه‌ی ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات پزشکی و برآورد هزینه‌های مستقیم درمانی سرطان ریه

علیرضا اکبرزاده باغبان؛ مجتبی اسماعیلی؛ خلیل کیمیافر

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: در حال حاضر سرطان‌ها یکی از مشکلات اصلی بهداشت و درمان در ایران و تمام دنیا می‌باشند. از آن جایی که درمان سرطان ریه هزینه‌های زیادی دارد و تأثیر زیادی بر زندگی افراد خواهد داشت. در این پژوهش بر آن شدیم که به بررسی هزینه‌های درمانی مبتلایان به سرطان ریه بپردازیم. روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی به بررسی 115 پرونده پزشکی ...  بیشتر