آگاهی پزشکان، پرستاران و کارکنان مدارک پزشکی از جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان‌‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان

عباس شیخ طاهری؛ خلیل کیمیافر؛ احمد براتی مارنانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  مقدمه: آگاهی ارایه دهندگان مراقبت از قوانین حاکم بر پرونده‌‌های پزشکی و اطلاعات بهداشتی بیماران، شرایط تأمین حقوق بیمار را فراهم می‌کند. این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش مدارک پزشکی از جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی شهر کاشان در سال 1386 صورت پذیرفت.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات پزشکی و برآورد هزینه‌های مستقیم درمانی سرطان ریه

علیرضا اکبرزاده باغبان؛ مجتبی اسماعیلی؛ خلیل کیمیافر

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: در حال حاضر سرطان‌ها یکی از مشکلات اصلی بهداشت و درمان در ایران و تمام دنیا می‌باشند. از آن جایی که درمان سرطان ریه هزینه‌های زیادی دارد و تأثیر زیادی بر زندگی افراد خواهد داشت. در این پژوهش بر آن شدیم که به بررسی هزینه‌های درمانی مبتلایان به سرطان ریه بپردازیم. روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی به بررسی 115 پرونده پزشکی ...  بیشتر

نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملکرد بیمارستان ‌دکتر شیخ مشهد

غلامرضا مرادی؛ معصومه سرباز؛ خلیل کیمیافر؛ ناصر شفیعی؛ یوسف ستایش

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستانی نه تنها موجب بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری بهتر می‌شود، بلکه با ارائه‌ی اطلاعات و سوابق بیمار به ارائه کنندگان خدمات در تصمیم‌گیری‌های بهداشتی - درمانی نیز نقش به سزا و مؤثری دارد. هدف از این مطالعه، شناخت قابلیت‌های سیستم اطلاعات بیمارستانی و تعیین نقش آن در عملکرد بیمارستان‌ها بود. روش بررسی: این ...  بیشتر