رویکرد دانشمندان ایرانی به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آن‌ها

هاجر ستوده؛ نفیسه چنگیز؛ صدیقه هاشم‌نیا

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه: جنبش دسترسی آزاد به اطلاعات علمی با فراهم‌ آوری رایگان آخرین یافته‌های پژوهشی و مجراهای انتشاراتی بیشتر، می‌تواند فقر اطلاعاتی و انزوای حرفه‌ای دانشمندان کشورهای جنوب را کاهش دهد. به دلیل اهمیت این پدیده، بررسی چگونگی بهره‌گیری آنان از منابع آزاد ضروری است. پژوهش حاضر تلاش داشت به شناسایی رویکرد انتشاراتی و ارجاعی دانشمندان ...  بیشتر