مدیریت اطلاعات سلامت
ارزیابی سامانه یکپارچه بهداشتی(سیب) بر اساس دیدگاه کاربران نسبت به کاربرد، اهداف و ویژگی ها

حمید مقدسی؛ مریم دهقانی؛ حسن امامی؛ فرخنده اسدی

دوره 19، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 54-59

https://doi.org/10.48305/him.2022.26647.1008

چکیده
  مقدمه:پس از استقرار سامانه یکپارچه بهداشتی(سیب) با هدف تجمیع اطلاعات سلامت مردم و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای عموم مردم، ضرورت ارزیابی دیدگاه کاربران نسبت به کاربرد، اهداف و و ویژگی های آن را دو چندان کرد و پژوهش حاضر انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی توصیفی است. برای نمونه‌گیری از روش خوشه‌ای استفاده شد. ابزار جمع‌آوری ...  بیشتر

همسوسازی سیستم‌های اطلاعات بهداشتی با اهداف سازمانی توسط مدیران ارشد اطلاعاتی

حمید مقدسی؛ لیلا قادری نانسا

دوره 13، شماره 5 ، دی 1395، ، صفحه 380-385

چکیده
  مقدمه: یک چالش عمده برای سازمان‌های بهداشتی، همسویی سیستم‌های اطلاعاتی با اهداف سازمان است. همسویی استراتژی‌های سیستم‌های اطلاعاتی با اهداف سازمانی، عامل مهمی در جهت موفقیت سازمان محسوب می‌شود. این مطالعه به نحوه همسوسازی سیستم‌های اطلاعات بهداشتی با اهداف سازمان توسط مدیران ارشد اطلاعاتی CIOs (Chief Information Officers) پرداخت.روش بررسی: ...  بیشتر

مدل معماری برای ساختار پرونده الکترونیک سلامت مختصر

حمید مقدسی؛ مریم جهانبخش؛ رضا ربیعی؛ فرخنده اسدی

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 267-272

چکیده
  مقدمه: دستیابی به مزایای بالقوه پرونده الکترونیک سلامت، مستلزم تعامل‌پذیری داده‌ها می‌باشد و تعامل‌پذیری نیز با پرونده الکترونیک سلامت مختصر عملی‌‌تر است تا پرونده‌های مفصل. از جمله الزامات تعامل‌پذیری، شناسایی و ایجاد ساختار متحدالشکل و استانداردی برای پرونده‌های الکترونیک است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل معماری ...  بیشتر

ارزیابی سیستم‌های اطلاعات داروخانه: ارایه راهکار برای توسعه‎ ‎سیستم‌ها

علیرضا کاظمی؛ رضا ربیعی؛ حمید مقدسی؛ قاسم دیماذر

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 177-183

https://doi.org/10.22122/him.v13i3.2727

چکیده
  مقدمه: سیستم اطلاعات داروخانه، یکی از زیرسیستم‌های سیستم اطلاعات بیمارستان می‌باشد. در پژوهش حاضر، سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان‌های تابعه سه دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه کاربردی به روش توصیفی در سال 1393 انجام شد و در آن پنج سیستم اطلاعات داروخانه در بیمارستان‌های تابعه سه دانشگاه ...  بیشتر

وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بخش رادیولوژی در بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

رضا ربیعی؛ حمید مقدسی؛ اعظم السادات حسینی؛ سمیه پایدار

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 28-37

چکیده
  مقدمه: سیستم های اطلاعات مدیریت بخش رادیولوژی(Radiology Management Information Systems:RMIS) از طریق ارائه اطلاعات با کیفیت و مناسب به مدیران، نقشی مهم در  فرآیندهایی از جمله تصمیم گیری، کنترل، سازماندهی و برنامه ریزی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت اطلاعات معتبر و جامع برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات منطقی و درست، در این پژوهش وضعیت RMISبیمارستان های آموزشی ...  بیشتر

امکان‌سنجی پیاده‌سازی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت در ایران

فرخنده اسدی؛ حمید مقدسی؛ اعظم السادات حسینی؛ سوسن عزیزی گندزلو

دوره 9، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 619-631

چکیده
  مقدمه: عدم یکپارچگی اطلاعات موجب رویکرد بخش بهداشت به کاربری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات شده است. زیرساخت ملی اطلاعات سلامت، اطلاعات بالینی و بهداشتی را یکپارچه کرده و باعث کاهش خطاها، هزینه‌ی درمان و افزایش امنیت بیمار می‌شود. هدف از این مطالعه، امکان‌سنجی پیاده‌سازی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت در ایران از دیدگاه مدیران و متخصصین ...  بیشتر

وضعیت سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی بیمارستان‌های تابعه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران

فرخنده اسدی؛ حمید مقدسی؛ اعظم السادات حسینی؛ محمد دهقانی

دوره 9، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391

چکیده
  مقدمه: مراقبت سرپایی یک قسمت تفکیک ناپذیر از سیستم مراقبت بهداشتی و درمانی است که اغلب درگاه ورود بیمار به سیستم مراقبت بهداشتی می‌باشد. مراقبت سرپایی با کیفیت بالا، نقش مهمی در کاهش میزان مرگ و میر و ناخوشی دارد. کیفیت اطلاعات نیز نقش اساسی را در ایمنی و کیفیت مراقبت سرپایی ایفا می‌کند، بنابراین مدیریت صحیح اطلاعات در این حیطه امری ...  بیشتر

امکان‌سنجی پیاده‌سازی جراحی از راه دور در بیمارستان‌های آموزشی درمانی تابعه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران

اعظم‌السادات حسینی؛ حمید مقدسی؛ فرخنده اسدی؛ مژگان کریمی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: بررسی وضیعت بیمارستان‌های دارای تکنیک جراحی از راه دور (Telesurgery) در کشور از لحاظ برخورداری از استانداردهای تعیین شده به منظور اجرای صحیح و اصولی این جراحی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو هدف این پژوهش سنجش امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ارتباطی، استانداردها، روش‌های حفظ حریم شخصی و محرمانگی و نیروی ...  بیشتر

شش سیگمای ناب، انگشتی بر نبض مراقبت بهداشتی

حمید مقدسی؛ فاطمه سمنانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه: سازمان‌های مراقبت بهداشتی، با به کار گیری شش سیگما، فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند. صعوبت استفاده از شاخص‌های بهداشتی، به منظور مقایسه معنی‌دار کفایت ارایه ‌کنندگان مراقبت بهداشتی با یکدیگر، منجر به افزایش تمرکز بر پایش مستمر داده‌ها یا به کار گیری اطلاعات مربوط به وقایع خطامند پزشکی، به عنوان شاخص اندازه‌گیری کیفیت ...  بیشتر