انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری‌های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخص‌های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی

ملکی رضایی-حقیقی؛ فرشید دانش؛ خدیجه ُشبانکاره؛ علی حمیدی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 80-86

https://doi.org/10.22122/him.v17i2.4101

چکیده
  مقدمه: نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی، از جمله شاخص‌های علم‌سنجی است که جهت ارزیابی انتشارات علمی استفاده می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری‌های ایسکمیک قلبی نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus بود.روش بررسی: این مطالعه با استفاده از روش‌های علم سنجی و شاخص‌های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی ...  بیشتر

کیفیت وب‌سایت‌های موبایلی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

فرامرز سهیلی؛ سحر جسری؛ علی‏ اکبر خاصه؛ فرشید دانش

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 21-27

https://doi.org/10.22122/him.v17i1.4081

چکیده
  مقدمه: ارزیابی کیفیت‏ وب‏سایت‏های موبایلی کتابخانه‏ها، از جمله مباحث جدید مطالعاتی می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت وب‌سایت‏های موبایلی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه تحقیق شامل وب‏سایت‌های موبایلی کتابخانه‏های 50 دانشگاه‌ علوم پزشکی ...  بیشتر

دیداری‌سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان

فرشید دانش؛ سمیه قویدل

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، ، صفحه 301-307

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.3990

چکیده
  مقدمه: با استفاده از روش تحلیل هم‌واژگانی، ارتباط بین موضوعات علمی کشف، ساختار فکری حاکم شناسایی و جنبه‌های پژوهشی زیرمجموعه آشکار می‏گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، دیداری‌سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی HPV (Human Papillomavirus) در جهان بود.روش بررسی: این مطالعه به روش تحلیل هم‏واژگانی صورت گرفت. 17278 کلید واژه مستخرج از ‏‌13249 مقاله ...  بیشتر

تحلیل وب‏سنجی نشریات علوم پزشکی ایران

میثم داستانی؛ فرشید دانش؛ علی اکرامی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: وب‌سایت‌های نشریات دانشگاهی نقش مهمی در برقراری ارتباط و ارایه‌ی خدمات به پژوهشگران دارد. هدف از این پژوهش، پیوندهای دریافتی وب‌سایت مجلات علوم پزشکی ایران و بر اساس آن تعیین میزان رؤیت و شناسایی وب‌سایت‌های هسته بوده است.  روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی، با روش وب‏سنجی و دارای رویکرد توصیفی است که در آذرماه 1390 ...  بیشتر

میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح های تحقیقاتی

فرشید دانش؛ امیرحسین عبدالمجید؛ علیرضا رحیمی؛ فاطمه بابایی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: ما در عصری زندگی می‌کنیم که با پدیده جهانی شدن و رشد فزاینده ارتباطات همه جانبه در فراسوی مرزهای جغرافیایی رو به رو هستیم. در چنین وضعیتی و با توجه به شرایط کنونی دنیای علم و فن‌آوری، متخصصان و پژوهشگران ناچار هستند به سوی ارتباطات بیشتر و پدیده "همکاری علمی" و"تألیف مشترک" روی آورند. هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان همکاری گروهی ...  بیشتر