رابطه چندگانه‌‌ی هوش هیجانی، ویژگی‌های شخصیتی و متغیرهای جمعیت‌شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رضایت ارباب رجوع با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌کنندگی ادراک عدالت سازمانی

بهناز خیری؛ حسین سماواتیان؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ علی صفدریان

دوره 10، شماره 6 ، بهمن 1392، ، صفحه 848-861

چکیده
  مقدمه: یک سازمان زمانی با موفقیت از عهده‌ی مأموریت و رسالت خود برمی‌آید که توانسته باشد رضایت مراجعانش را تأمین کند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی روابط هوش هیجانی، ویژگی‌های شخصیتی و متغیرهای جمعیت‌شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رضایت ارباب رجوع با نقش تعدیل‌کنندگی ادراک عدالت سازمانی انجام شده است. روش بررسی:این ...  بیشتر

مقایسه‌ی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با وضعیت مطلوب

سید علی اکبر احمدی؛ آزاده علوی؛ علی صفدریان

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: یکی از عوامل مهم بقای هر سازمان، که موجب افزایش بهره‌وری سازمانی نیز می‌شود، برخورداری از انسجام در ارزش‌ها و باورها و به طور کلی فرهنگ سازمانی آن می‌باشد. از این رو، برای هر سازمانی که به دنبال دستیابی به نوعی مزیت است، اطمینان از چگونگی فرهنگ سازمانی موجود و توجه به راه‌های کاربردی برای ایجاد انسجام در آن از اولویت‌های ...  بیشتر

میزان حاکمیت فرآیندهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علیرضا شیروانی؛ علی صفدریان؛ آزاده علوی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: مدیریت دانش یکی از مهمترین ابزارهای موفقیت سازمان‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. با توجه به این که دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان پرچمداران سلامت جامعه نیز محسوب می‌شوند، لازمه دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی و استقرار مدیریت دانش در نظام سازمانی آنها اهمیتی دو چندان دارد. هدف این پژوهش تعیین میزان حاکمیت ...  بیشتر