میزان حاکمیت فرآیندهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علیرضا شیروانی؛ علی صفدریان؛ آزاده علوی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: مدیریت دانش یکی از مهمترین ابزارهای موفقیت سازمان‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. با توجه به این که دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان پرچمداران سلامت جامعه نیز محسوب می‌شوند، لازمه دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی و استقرار مدیریت دانش در نظام سازمانی آنها اهمیتی دو چندان دارد. هدف این پژوهش تعیین میزان حاکمیت ...  بیشتر