میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی

مینا افشار؛ امیر Hussein عبدالمجید؛ فرشید دانش

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: مجلات علمی یکی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع رسانی و رشد دانش در هر رشته به شمار می‌‌آید. یکی از راه‌های تشخیص جایگاه یک مقاله، استناد علمی به آن است که مهم‌ترین معیار برای ارزیابی یک اثر علمی، میزان استناد به آن است. هدف از این مطالعه تعیین میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی از ابتدای سال ...  بیشتر