نقش واحد «تحقیق و توسعه» در سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاه: یک مطالعه‌ی تطبیقی

حسین ابراهیمی پور؛ رضا دهنویه؛ مهدی جعفری؛ حمید اسمعیل زاده؛ سمیه نوری حکمت

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین مشکلات مدیران در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با توجه به وجود نظام ادغام آموزش و ارایه‌ی خدمات، درگیری این مدیران در کارهای مختلف و محدودیت دسترسی به اطلاعات کافی جهت تصمیم‌گیری است. از این‌رو، اتخاذ تدابیری در جهت فراهم شدن اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری، حیاتی به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واحدهای ...  بیشتر

معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در کشور از دیدگاه سازمان‌های بیمه‌گر پایه

رضا دهنویه؛ سید جمال الدین طبیبی؛ محمدرضا ملکی؛ آرش رشیدیان؛ سمیه نوری حکمت

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  مقدمه: تعیین خدمات بسته‌ی‌ بیمه‌ی درمان پایه، همواره یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌های بیمه‌ای بوده است. به عبارت دیگر، این سازمان‌ها همیشه با این سؤال رو‌به‌رو بوده‌اند که با توجه به محدودیت منابع، برای تعیین خدمات این بسته چه معیارهایی را مورد توجه قرار دهند. بدون تعیین معیارهای تأثیرگذار بر تدوین بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه ...  بیشتر