مقایسه‌ای مابین سیاست‌های نوین در مقابله با سیاست‌های سنتی در چاپ مقالات علمی در حوزه‌ی سلامت

محسن رضائیان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  سیاست‌های مربوط به انتشار مقالات علمی تا سالیان اخیر به این صورت بود که ناشرین با فراهم آوردن امکان بررسی، چاپ و انتشار مقالات علمی، حق انتشار را از نویسنده کسب می‌نمودند و در عمل مالک حقوق مادی و معنوی انتشار یک مقاله می‌گردیدند. با این وجود، در سالیان اخیر و با پیدایش جهش‌های تکنولوژیکی، سیاست نوینی به نام دسترسی آزاد در بررسی، ...  بیشتر

مدیریت بررسی، چاپ و انتشار مقالات علمی در حوزه‌ی سلامت

محسن رضائیان

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مجلات علمی محملی را برای بررسی، چاپ و انتشار نتایج اکتشافات و یافته‌های نوین علمی فراهم می‌آورند که هیچ محمل دیگری نمی‌تواند جایگزین آن گردد. با توجه به نقش بسیار مهم نشریات علمی در انتشار دانش، مدیریت آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار می‌گردد. مدیریت صحیح در مجلات علمی تنها با توجه به مسؤولیت‌های گوناگون و متعدد افراد از جمله نقش ...  بیشتر

بررسی یک دهه سهم ایران در تحقیقات علوم پزشکی دنیا: تجزیه و تحلیل مقالات PubMed در فاصله سال های 1376 تا 1385

محسن رضائیان

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: تا کنون مطالعات گوناگونی در زمینه‌ی تولیدات علمی کشور ایران در حوزه‌ی علوم پزشکی انجام شده است. هیچ یک از این مطالعات به طور اختصاصی و در یک دوره‌ی طولانی به بررسی تولیدات علمی ایران در این حوزه نپرداخته است. از همین رو مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین سهم ایران در تحقیقات علوم پزشکی دنیا در یک دهه، بر اساس تجزیه و تحلیل مقالات PubMed ...  بیشتر