تأثیر فن‌آوری اطلاعات در ارتقای نظام سلامت از دیدگاه کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان

لیلا شکری زاده آرانی؛ مهتاب کرمی

دوره 8، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 835-841

چکیده
  مقدمه: شناخت تأثیرات بالقوه‌ی فن‌آوری اطلاعات در صنعت خدمات سلامت از قبیل اثر بر فرایند درمان، سرعت و سهولت بازیابی اطلاعات و در دسترس قرار دادن این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات بالینی مبتنی بر موقعیت و فعالیت‌های مدیریتی، آموزشی و پژوهشی، می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های استراتژیک به منظور ارتقای دستاوردهای نظام سلامت مبتنی ...  بیشتر

صحت کدگذاری اقدامات درمانی بر اساس ICD9CM

مهرداد فرزندی پور؛ عباس شیخ طاهری؛ لیلا شکری زاده آرانی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی منوط به طبقه‌بندی صحیح اطلاعات در آن‌ها است که بر اساس کدگذاری بالینی صورت می‌گیرد. هدف این پژوهش بررسی میزان صحت کدگذاری اقدامات در بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی بود.روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 246 پرونده‌ی پزشکی به صورت تصادفی از بیمارستان‌های آموزشی کاشان در سال 1386 انتخاب ...  بیشتر