سنجش میزان تاثیر عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و سرپرستان بیمارستان‌های منتخب خصوصی شهر اصفهان

سعید صالحی زاده؛ سمانه تابنده؛ مهدی ابزری

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1051-1062

چکیده
  مقدمه: اجرای یک نظام مدیریت دانش در سازمان، یک حرکت جمعی و سازمانی است که همه‌ی افراد در رده‌های مختلف باید درگیر آن شوند. هدف از این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر عوامل مؤثر (استراتژی‌های سازمان، فن‌آوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی و ارتباطات فراسازمانی) بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان بود. روش بررسی: ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان

مهدی ابزری؛ علی شائمی؛ منصوره پورمیری؛ کریم آذربایجانی

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: رفتار و فعالیت انسان‌‌ها ناشی از انگیزه‌‌ها یا نیاز‌های آنان است. مدیران با شناخت و پیش‌بینی انگیزه‌ها و نیاز‌های واقعی کارکنان خود می‌توانند به موقع و به طور صحیح به ارضای نیاز‌ها و انگیزه‌های آنان اقدام نمایند. مطالعه‌ی حاضر به منظور شناخت عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان‌‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان انجام ...  بیشتر

رابطه‌ی بین فرهنگ شبکه‌ی اینترنتی و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مهدی ابزری؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ هورسانا ایروانی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: فرهنگ شبکه‌ی آداب درست رفتاری در زمان برقراری ارتباط از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا فضای مجازی است. شناخت فرهنگ سازمانی حاکم در سازمان و ارتباط آن با فرهنگ شبکه، راهکارهای کاربردی را جهت توسعه‌ی ارتباطات و ایجاد سازمان یادگیرنده از طریق اینترنت برای مدیران ارشد دانشگاه ارایه می‌نماید. هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی بین فرهنگ ...  بیشتر