میزان مهارت دانشجویان پرستاری در استفاده از فن‌آوری اطلاعات

غلامرضا قاسمی؛ لیلا صفابخش؛ افسانه کریمی؛ سیمین شریفی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 17-23

چکیده
  مقدمه: دانش کامپیوتری و فن‌آوری اطلاعات برای پرستاری و آینده‌ی آن بسیار ضروری است توانایی استفاده از فن‌آوری اطلاعات در افزایش مهارت دانشجویان پرستاری و مامایی بسیار مهم است و لازم است که به آن‌ها مهارت‌های اطلاع‌رسانی آموزش داده شود. این مطالعه با هدف شناسایی مهارت در استفاده از فن‌آوری اطلاعات در دانشجویان پرستاری انجام شد. ...  بیشتر

موانع انجام تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

افسانه کریمی؛ یوسف مهدی پور؛ علی محمدپور؛ سمیرا پیروزان فر

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: تحقیق و پژوهش پس از آموزش نیروی انسانی یکی از ارکان توسعه‌ی سالم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد و دانشگاه اصلی‌ترین رکن نظام تحقیقاتی محسوب می‌شود. البته در حال حاضر فاصله‌ی زیادی بین تولیدات علمی ایران با بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. از این رو مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی موانع تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشکده‌های ...  بیشتر