تأثیر کتاب‌درمانی بر سلامت روانی زندانیان (مطالعه موردی: ندامتگاه زنان شهر ری)

فاطمه زندیان؛ فاطمه ولی‌پور؛ محمد حسن‌زاده

دوره 15، شماره 6 ، اسفند 1397، ، صفحه 288-293

https://doi.org/10.22122/him.v15i6.3592

چکیده
  مقدمه: کتاب‌درمانی می‌تواند برای طیفی از مشکلات سلامت روانی استفاده شود. زندانیان از جمله گروه‌های نیازمند توجه از نظر سلامت روانی می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر کتاب‌ درمانی بر سلامت روانی زنان زندانی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع شبه تجربی بود. جامعه تحقیق را کلیه زندانیان ندامتگاه زنان شهر ری و نمونه‌ها را 30 ...  بیشتر

توسعه‌ی علم، فن‌آوری و نوآوری؛ رهیافت شاخص های علم سنجی

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن‌زاده؛ Abdolreza Noroozi Chakoli؛ Mohammad Hassanzadeh

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های مربوط به توسعه‌ی علم، فن‌آوری و نوآوری، به عنوان پیشران‌های اصلی بهره‌وری و رشد اقتصادی محسوب می‌شود و به طور چشم‌گیری به توسعه‌ی اقتصادی و بهبود سطح زندگی جوامع یاری می‌رساند. بر این اساس، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، همواره با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف و در ابعاد گوناگون، سنجش ...  بیشتر