توسعه‌ی علم، فن‌آوری و نوآوری؛ رهیافت شاخص های علم سنجی

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن‌زاده؛ Abdolreza Noroozi Chakoli؛ Mohammad Hassanzadeh

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های مربوط به توسعه‌ی علم، فن‌آوری و نوآوری، به عنوان پیشران‌های اصلی بهره‌وری و رشد اقتصادی محسوب می‌شود و به طور چشم‌گیری به توسعه‌ی اقتصادی و بهبود سطح زندگی جوامع یاری می‌رساند. بر این اساس، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، همواره با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف و در ابعاد گوناگون، سنجش ...  بیشتر