قوانین و رویه‌های نگهداری مدارک پزشکی در کشورهای منتخب

ناهید توکلی؛ سکینه سقائیان‌نژاد اصفهانی؛ محمدرضا حبیبی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: پرونده‌ی سلامت اهداف متعددی را برآورده می‌کند و باید برای برآوردن این اهداف نگهداری شود. این اهداف گوناگون بر مدت زمانی که اطلاعات سلامت باید نگهداری شوند، تأثیر می‌گذارند. از این‌رو مطالعه‌ی حاضر با هدف شناسایی و مقایسه‌ی قوانین و رویه‌های نگهداری مدارک سلامت در کشورهای منتخب و ارایه‌ی پیشنهادهایی برای ایران، انجام ...  بیشتر

مطالعه‌‌ی تطبیقی حداقل مجموعه‌ی داده‌های نظام مدیریت اطلاعات پیوند اعضا در کشورهای منتخب و اراِیه‌ی راهکار مناسب برای ایران

سعید کریمی؛ سکینه سقائیان‌نژاد اصفهانی؛ مهرداد فرزندی‌پور؛ مریم اسماعیلی قیوم آبادی

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: طراحی و اجرای حداقل مجموعه‌ی داده‌ها (Minimum Data Set) در مراکز درمانی مقدمه‌ی مدیریت اطلاعات بیماری است و ارتقای کیفیت مراقبت و کنترل آن را به دنبال دارد.  MDSپیوند به عنوان مجموعه‌ی گسترده‌ای از واژه‌ها و تعاریف پذیرفته شده قلمداد می‌شود و با فراهم آوردن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مدیریتی برای تصمیم‌گیری در صنعت سلامت متضمن ...  بیشتر