مدل جامع کشوری ارزشیابی معاهده‌ی بین‌المللی کنترل دخانیات

نضال صراف‌زادگان؛ کتایون ربیعی؛ رضا روزبهانی؛ حیدرعلی عابدی؛ رویا کلیشادی؛ موسی علوی؛ خدیجه فریدون محصلی؛ غلامرضا حیدری؛ حسن آذری‌پور ماسوله

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: افزایش روزافزون مصرف دخانیات در دنیا سبب شد تا سازمان جهانی بهداشت اولین معاهده‌ی سلامتی خود را با عنوان «معاهده‌ی بین‌المللی کنترل دخانیات (Framework Convention Tobacco Control یا FCTC)» در سال 2003 در خصوص دخانیات تدوین کند. کلیه‌ی امضاکنندگان از جمله ایران متعهد شدند که آن را طی 3 سال به اجرا درآورند. این مطالعه جهت طراحی مدلی برای ارزشیابی ...  بیشتر