نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصفهان با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ارتباط آن با سلامت

جهانگیر کریمیان؛ پریوش شکرچی‌‌زاده اصفهانی؛ مینا افشار

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: زندگی ماشینی به عنوان یکی از مشکلات اصلی بشریت قلمداد می‌شود، چرا که نتیجه‌ی آن کاهش تحرک و فعالیت افراد است. از جمله مفاهیم نوینی که معنای واقعی خود را با پیدایش انواع تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع در زندگی مردم پیدا نموده است، اوقات فراغت و نحوه‌ی گذراندن آن است. ورزش‌‌های تفریحی با ورزش‌‌های مربوط به اوقات فراغت از مناسب‌ترین ...  بیشتر