آگاهی و نگرش روستاییان شهرستان شهرکرد نسبت به برنامه‌ی پزشک خانواده

معصومه علیدوستی؛ الهه توسلی؛ رضا خدیوی؛ غلامرضا شریفی راد

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: برنامه‌ی پزشک خانواده با تلاش مسؤولان کشور در سال ١٣٨٤ به منظور دسترسی راحت و مناسب به خدمات سلامت در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ٢٠٠٠٠ نفر به اجرا درآمد. این پژوهش با توجه به گذشت حداقل 2 سال از اجرای برنامه با هدف بررسی آگاهی و نگرش مردم مناطق روستایی شهرستان شهرکرد نسبت به برنامه‌ی پزشک خانواده انجام گردید.روش بررسی: این ...  بیشتر