بررسی تغییرات 10-ICD در فرایند روزآمدسازی

زهرا مستانه؛ لطف‌اله موصلی

دوره 9، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 465-470

چکیده
  مقدمه: سازمان جهانی بهداشت با ایجاد تغییرات در ساختار سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها سعی در روزآمدسازی آن متناسب با نیازهای اطلاعاتی جامعه‌ی علمی دارد. در این مطالعه تغییرات 10-ICD (International classification of diseases) در فرایند روزآمدسازی مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: داده‌های این مطالعه‌ی توصیفی برگرفته از سایت سازمان جهانی بهداشت ...  بیشتر

جایگاه اطلاعات سلامت در رفرم جدید نظام بهداشت و درمان آمریکا

زهرا مستانه؛ لطف‌اله موصلی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390

چکیده
  نیازهای در حال تحول جامعه که نظام سلامت می‌بایست پاسخ‌گوی آن‌ها باشد، اصلاح و تحول این نظام را در همه‌ی کشورهای جهان ناگزیر ساخته است. افزایش کارایی و اثربخشی خدمات سلامت، برقراری عدالت، تأمین مالی پایدار و بهبود مدیریت از اهداف اجرای اصلاحات در نظام سلامت می‌باشد. در آمریکا نیز پس از روی کار آمدن دولت جدید، انجام اصلاحات در نظام ...  بیشتر