نقش میانجی تناسب فرد- سازمان و فرد- شغل، در رابطه‌ی میان انگیزه‌ی خدمت به خلق و عملکرد شغلی در پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر اصفهان

علی ناصری محمدآبادی,؛ ابوالقاسم نوری؛ آزاده عسکری؛ رباب صادق

دوره 9، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 733-743

چکیده
  م قدمه: نظریه‌ی انگیزه‌ی خدمت به خلق یکی از معدود نظریات انگیزشی است که به بررسی انگیزه در سازمان‌های دولتی و همبسته‌های سازمانی آن همچون عملکرد شغلی در بخش دولتی می‌پردازد. پژوهش‌های پیشین با تأکید بر تأثیر مستقیم انگیزه‌ی خدمت به خلق بر عملکرد، منجر به ایجاد نتایج ضد و نقیض گشته‌اند. در این پژوهش، استدلال شده است که تأثیر ...  بیشتر

رابطه‌ی بین ارزش‌های فردی (ابزاری و نهایی) و حرفه‌ای در بین پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آزاده عسکری؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1039-1050

چکیده
  مقدمه: وجود هم‌گرایی بین ارزش‌ها در محیط‌های شغلی، نقشی تعیین کننده در ایجاد برون‌دادهای مثبت فردی و سازمانی ایفا می‌کند. از آنجایی که پرستاری حرفه‌ای است که در شرایط سخت بیماری، خدمات ارزشمندی را به جامعه ارایه می‌دهد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی هم‌گرایی بین ارزش‌های فردی و حرفه‌ای در پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه ...  بیشتر